BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyszyn Radosław (Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu)
Tytuł
U źródeł leseferyzmu i subiektywizmu myśli Murraya Rothbarda. Arystoteles, Święty Tomasz, hiszpańscy scholastycy, John Locke i Fryderyk Bastiat jako źródła inspiracji
Laissez-faire and Subjective Underpinnigs of Murray Rothbard's Thought. Aristotle, St. Thomas, Spanish Scholastics, John Locke and Frederic Bastiat as an Inspiration
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2016, tom 22, nr 3, s. 43-57, bibliogr. s. 55-57
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Ekonomia polityczna, Liberalizm gospodarczy
History of economic thought, Political economy, Laissez faire
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: B11, B12, P14, P16
Rothbard Murray
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie początków subiektywistycznego spojrzenia na ekonomiczne działania człowieka, a także pierwsze, preklasyczne wątki ekonomii politycznej (a więc nauki służącej poznaniu i opisywaniu rzeczywistości oraz wskazującej środki do osiągania celów, a także stosowne metody posługiwania się tymi środkami), będące inspiracją i punktem wyjścia dla oryginalnego ujęcia anarchokapitalistycznego autorstwa Murraya Newtona Rothbarda. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article are origins of the subjectivist view of the economic activity of man, and pre-classic themes of political economy, which are the inspirations for Murray Newton Rothbard and his thought of anarcho-capitalism. These issues, being so rarely subject to scientific interest, are crucial point of reference for classical and neoclassical economics, and laissez-faire in general. Specific influence of natural law on the sphere of economic activity and human condition also implies abroader view of the role of state institutions in the thought of Aristotle, Thomas Aquinas, the scholastics of the Salamanca, John Locke and Frederic Bastiat, who combined the above-mentioned laws of nature and tradition of classical economics with subjectivity, so important in Austrian School of Economics and in anarcho-capitalist thought of Murray Newton Rothbard.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles (2001), Polityka [w:] Arystoteles (2001a) Dzieła wszystkie, Warszawa.
 2. Arystoteles (2001a), Dzieła wszystkie, Warszawa.
 3. Bastiat, F. (2003), Co widać i czego nie widać, Lublin-Rzeszów.
 4. Bastiat, F. (2006a), Harmonie ekonomiczne, Instytut Ludwiga von Misesa - dostępne także w wersji elektronicznej na http://mises.pl/pliki/upload/harmonie.pdf (stan na 30.VI.2015).
 5. Bastiat, F. (2006b), Państwo, Lublin-Chicago-Warszawa.
 6. Bastiat, F. (2006), Petycja producentów świec - dostępne na http://mises.pl/blog/2005/07/27/206/ (stan na 30.VI.2015).
 7. Bastiat, F. (2003), Prawo, Lublin.
 8. Bastiat, F. (1968a), Property and Law [w:] Bastiat, F. (1968), Selected Essays on Political Economy, Foundation for Economic Education 1968 - dostępne także w wersji elektronicznej na http://bastiat.org/en/property_law.html (stan na 30.VI.2015).
 9. Bastiat, F. (2006c), Przeklęty pieniądz, Instytut Ludwiga von Misesa - dostępne także w wersji elektronicznej na http://mises.pl/pliki/upload/przeklety.pdf (stan na 30.VI.2015).
 10. Bastiat, F. (1968), Selected Essays on Political Economy, Foundation for Economic Education 1968 - dostępne także w wersji elektronicznej na http://bastiat.org/en/property_law.html (stan na 30.VI.2015).
 11. Bastiat, F. (2005), Teoria a praktyka - dostępne na http://mises.pl/blog/2005/09/24/222/ (stan na 30.VI.2015).
 12. Chaufen, A.A. (2002), Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia późnoscholastyczna, Kraków.
 13. Chaufen, A.A. (2007), Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków, Warszawa.
 14. Ciborowski, R., Kargol-Wasiluk, A., Zalesko, M. (red.) (2011), Ekonomiści Szkoły Austriackiej, Białystok.
 15. DiLorenzo, T. (2003), Frederic Bastiat (1801-1850): łącznik francuskiej tradycji i marginalistycznej rewolucji - dostępne na http://mises.pl/blog/2003/12/06/65/ (stan na 30.VI.2015).
 16. Dolan, E.G. (red.) (1976), The Foundations of Modern Austrian Economics, Kansas City (Missouri).
 17. Dubel, L. (2005), Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2005.
 18. Gilson, E. (1998), Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa.
 19. Hardin, G. (1968), Science.
 20. Hazlitt, H. (2006), Bastiat Wielki - dostępne na http://mises.pl/blog/2006/02/10/263/ (stan na 30.VI.2015).
 21. Huerta de Soto, J. (1996), New Light on the Prehistory of the Theory of Banking and the School of Salamanca [w:] Review of Austrian Economics Vol. 9, No. 2, 1996 - dostępne także w wersji elektronicznej na http://mises.org/journals/rae/pdf/RAE9_2_4.pdf (stan na 30.VI.2015)
 22. Huerta de Soto, J. (2009), Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Warszawa.
 23. Hülsmann, J.G. (2001), Bastiat's Legacy in Economy [w:] Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 4, No. 4, December 2001 - dostępne także w wersji elektronicznej na http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae4_4_3.pdf (stan na 30.VI.2015).
 24. Kwaśnicki, W. (1998), Ekonomia klasyczna - spojrzenie z innej perspektywy [w:] Ekonomista, 5-6 1998 - dostępne również w wersji elektronicznej na http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/Ekonomia klasyczna.pdf (stan na 30.VI.2015).
 25. Lewiński, J. (2011), Claude Frédéric Bastiat (1801-1850) [w:] Ciborowski, R., Kargol-Wasiluk, A., Zalesko, M. (red.) (2011), Ekonomiści Szkoły Austriackiej, Białystok.
 26. Lewiński, J. (2007), Współczesne znaczenie teorii wartości Frédérica Bastiata [w:] Sadowski, M., Bojek, E., Machaj, M., Szymaniec, P. (red.) (2007), Studia Erasmiana Wratislaviensia. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, I, Wrocław.
 27. Locke, J. (1992), Dwa traktaty o rządzie, Warszawa.
 28. Modrzejewska, M. (2010), Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej, Kraków.
 29. Ostrom, E. (2016), How Inexorable Is the "Tragedy of the Commons"? Institutional Arrangments for Changing the Structure of Social Dilemmas) - dostępne na http://www.indiana.edu/~koertge/H205/Commons.htm (stan na 12.VI.2016).
 30. Rau, Z. (1992), Wstęp [w:] Locke, J. (1992), Dwa traktaty o rządzie, Warszawa.
 31. Rau, Z., Chmieliński, M. (red.) (2010), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, Warszawa.
 32. Rothbard, M.N. (2006), Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Volume I, Ludwig von Mises Institute, Auburn.
 33. Rothbard, M.N. (1976), New Light on the Prehistory of the Austrian School [w:] Dolan, E.G. (red.) (1976), The Foundations of Modern Austrian Economics, Kansas City (Missouri).
 34. Sadowski, M., Bojek, E., Machaj, M., Szymaniec, P. (red.) (2007), Studia Erasmiana Wratislaviensia. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, I, Wrocław.
 35. Szlachta, B. (2010), Przedstawiciele katolickiej szkoły z Salamanki wobec umowy społecznej [w:] Rau, Z., Chmieliński, M. (red.) (2010), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, Warszawa.
 36. Tatarkiewicz, W. (2004), Historia filozofii, T. II, Warszawa.
 37. Teluk, T. (2009), Libertarianizm. Krytyka, Gliwice-Warszawa.
 38. Thornton, M. (b.d.), Frédéric Bastiat as an Austrian Economist [w:] Journal des économistets et des études humaines, 11 (2/3).
 39. Tomasz z Akwinu, Św. (1999), Dzieła wybrane, Kęty.
 40. Tomasz z Akwinu, Św. (1999a), O kupnie i sprzedaży na kredyt [w:] Tomasz z Akwinu, Św. (1999), Dzieła wybrane, Kęty.
 41. Tomasz z Akwinu, Św., Suma teologiczna, b.m.w., b.d.
 42. Vaughn, K. (1978), John Locke and the Labor Theory of Value, "The Journal of Libertarian Studies" 2, nr 4, 1978.
 43. Wyszyński, T. (2006), Własność nie jest przywilejem [w:] Bastiat, F. (2006a), Harmonie ekonomiczne, Instytut Ludwiga von Misesa - dostępne także w wersji elektronicznej na http://mises.pl/pliki/upload/harmonie.pdf (stan na 30.VI.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.3.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu