BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romaszewski Artur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Trąbka Wojciech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Kielar Mariusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Gajda Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Wprowadzenie usług zaufania zgodnych z rozporządzeniem UE eIDAS w aspekcie systemów informacyjnych opieki zdrowotnej (część I)
Introduction of Trust Services Pursuant to EU eIDAS Regulation With Regard to Information Systems in Healthcare (Part I)
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2016, nr 42, s. 24-40, rys., przypisy 11 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zaufanie, System informacyjny, Regulacje prawne
Health care, Trust, Information system, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono ideę otwartych i zamkniętych usług zaufania oraz ich rodzaje. Przedstawiono koncepcję krajowej infrastruktury zaufania oraz narodowego centrum certyfikacji usług zaufania. Rozporządzenie eIDAS, między innymi, wprowadza zmiany w istniejących usługach jak np. podpis elektroniczny, jak również wprowadza nowe usługi jak pieczęć elektroniczna, uwierzytelnienie witryn internetowych oraz konserwacja elektronicznych podpisów, pieczęci i certyfikatów. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the concept of open and closed trust services and their types. It presents the idea of the national trust infrastructure and the national center for trust services certification. The eIDAS regulation , among other things, introduces changes in the existing services (e.g. in. the electronic signature) and such new services as electronic seal, authentication of websites and the preservation of electronic signatures, seals and certificates. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Wróbel A., [w]: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III pod red. D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa 2012
 2. Mielnicki T. Wołowski F., Grajek M., Popis P. Łuczak P., Tabor M., Brakoniecki M., Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, Warszawa 2013
 3. Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 03.06.2016 r. - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
 5. Stanowisko Poczty Polskiej https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216770.p df
 6. Pejaś J., Szulga M.,Wagemann M., Stoliarowa-Myć A., Wiktorczyk P., Wdrożenie rozporządzenia elDAS w Polsce - raport, http://www.internet.pl/wpcontent/ uploads/2014/07/Ekspertyza-Glówna-w.-4-2.pdf
 7. Marucha-Jaworska M., Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym. Wydawnictwo Lex, Warszawa 2015
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697
 10. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450
 11. M.Tabor; Uwierzytelnienie eIDAS to nie jest składanie podpisu elektronicznego http://notariat.pl/wiadomoscinotariat/374-uwierzytelnianie-w-eidas-to-nie-jest-skladanie-podpisu-elektronicznego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu