BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Robaszkiewicz Kinga (Poznan University of Life Sciences), Lisiak Marta (Poznan University of Life Sciences), Borowiak Klaudia (Poznan University of Life Sciences), Kanclerz Jolanta (Poznan University of Life Sciences)
Tytuł
The Concept of Tourism Enrichment Potential of Witkowo Commune Concerning Gniezno County Area
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/2, s. 1373-1383, rys., bibliogr. 13 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gmina, Atrakcyjność turystyczna, Infrastruktura turystyczna, System Informacji Przestrzennej
District, Touristic attractiveness, Tourism infrastructure, Geographic Information System (GIS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Witkowo commune is located in the eastern part of Wielkopolska region at Gniezno county. This is typical agricultural commune with some tourism infrastructure. The aim of the work was to evaluate of an existing tourism potential of Witkowo commune based on comparison analysis of indexes describing its tourism potential and other communes located in administration boundaries of the same county. For this purpose the multidimensional comparison analysis of synthetic measures was performed. Afterwards the concept of tourism potential enrichment was proposed based on aforementioned analysis. The obtained results revealed, that the highest synthetic measure was noted for Witkowo commune, where the highest tourism potential was observed. The lowest level was recorded for Niechanowo commune, which revealed the lowest values almost in every analysed group of indexes. The proposed tourist trail contributes to tourism enrichment potential of Witkowo commune. The trail goes through Powidzko-Bieniszewski Landscape Protected Area. This is in agreement to the goal of tourism management for the development of the tourism at a protected area with considering the protection rules and local features. Simultaneously the tourist trail designation does not disturb ecological balance and create consistent tourist infrastructure.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p.zm - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 2. Główny Zarząd Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (2007). Instrukcja Znakowania Szlaków Turystycznych, Warszawa.
 3. Gołembski G. (1999). Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Warszawa-Poznań: Wyd. PWN.
 4. Jędrzejczyk I. (2007). Miejsce wsi w rozwoju turystyki w świetle dokumentów programowych i planistycznych W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, SikorskaWolak I, (red.). Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 29-40
 5. Kaczmarek J., Stasia A., Włodarczyk B. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Kanclerz J., Murat-Błażejewska S., Goszczurna E. (2014). Możliwości turystycznorekreacyjnego zagospodarowania Jeziora Dormowskiego i terenów przyległych. Nauka Przyroda Technologie 8(4) #47.
 7. Lisiak M., Opala A., Borowiak K. (2016). The idea of sustainable tourism of protected areas as a factor increasing tourism potential of rural communes. Studia Obszarów Wiejskich (in press).
 8. Liu A. (2006). Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. Tourism Management 27 (2006), s. 878-889. DOI:10.1016/j.tourman.2005.05.007
 9. Ministerstwo Sportu i Turystyki. (2008). Kierunki Rozwoju Turystyki do roku 2015, Warszawa.
 10. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. Witkowo, 2014.
 11. Sikorska-Wolak I. (2007). Społeczno-ekonomiczne przesłanki kształtowania funkcji turystycznych obszarów wiejskich W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Sikorska-Wolak I. (red.). Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 13-28.
 12. Witkowska-Dąbrowska M. (2007). Ocena potencjału turystycznego powiatu o wysokich walorach środowiskowych W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Sikorska-Wolak I. (red.). Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 463-477.
 13. Zarząd Województwa Wielkopolskiego (2007). Strategy of Tourism Development in Wielkopolska Region. Załącznik do Uchwały Nr X/103/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007 roku, Poznań (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.101
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu