BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielska Anna (Warsaw University of Technology), Podołowski Łukasz (Warsaw University of Technology), Świderska Ewelina (Warsaw University of Technology)
Tytuł
The Impact of Spatial Structure of Agricultural Plots on Development Opportunities in Rural Areas : Case Study
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/2, s. 1385-1397, bibliogr.rys., tab., 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Struktura przestrzenna, Konsolidacja
Rural development, Spatial structure, Consolidation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Over the recent years, rural space has been a subject to continuous changes, both at the structural and qualitative level. The way Polish rural areas look today results from long-lasting changes determined not only by historical, but also social or economic factors. The areas currently face a number of problems, including unfavourable ownership structure. The purpose of the study was the analysis of the spatial structure of agricultural parcels, and the assessment of its effect on the possibilities of development of selected study areas. Spatial analyses were performed, providing the basis for the determination of the urgency of conducting arrangement-agricultural works with the most considerable impact on the development of the areas. Two rural areas were selected for the study: Jabłonów in Brzeźnica commune, Żagański County, Lubuskie Voivodship, and Gardzienice Pierwsze in Piaski commune, Świdnicki County, Lubelskie Voivodship. The areas, like the voivodships in which they are located, are distinguished by a completely different agrarian structure. According to data of the Central Statistical Office, in Lubelskie Voivodship farms reach an average size of 7.57 ha, and in Lubuskie Voivodship - 20.75 ha. Study areas selected this way permitted the presentation of various problems resulting from the ownership structure of land, and a proposal of the rearrangement of the space for the purpose of sustainable development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielska A., Kupidura A. (2013). Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw, p.174.
 2. Central Statistical Office of Poland. (2012). Rocznik statystyczny rolnictwa, Warsaw, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 3. Central Statistical Office of Poland. (2014). Podstawowe informacje, o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, materials for press conference of 30 January 2014, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju _dem_pl_do_2013.pdf [access: 10.02.2015].
 4. Hałasiewicz A. (2011). Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowa spójności terytorialnej kraju, expert opinion, Ministry of Regional Development, Warsaw. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_ Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf [access: 10.10.2013].
 5. Janus J. (2011). Zintegrowany system kształtowania układów gruntowych wsi, dissertation, Ser. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polish Academy of Sciences, Cracow, Vol. 8, p. 226.
 6. Knapik W., Kowalska M. (2014). Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów społeczno-ekonomicznych i demograficznych, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Vol. 1, 2014, 37-54.
 7. Pietrzak M., Walczak D. (2014). The Analysis of the Agrarian Structure in Poland with the Special Consideration of the Years 1921 and 2002, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol 20, No 5, p. 1018.
 8. Rural Development Programme for 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014- 2020 [access: 20.02.2016].
 9. Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A. (2007). Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Warsaw, Oficyna Wydawnicza PW, p. 107
 10. Tyszkiewicz W. (1978). Struktura agrarna Polski 1945-1975, analiza przestrzennoczasowa, dokumentacja geograficzna, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Vol. 1. http:// rcin.org.pl/Content/27277/WA51_39850_r1978-z1_Dokumentacja-Geogr.pdf.
 11. Woch F., (2008). Wytyczne techniczne do opracowania programów urządzeniowo-rolnych gmin, extension instruction No. 150, Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy, Puławy 2008, p. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.102
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu