BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodek Stanisław (Institute of Soil Science and Plant Cultivation), Pawęska Katarzyna (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Biskupski Andrzej (Institute of Soil Science and Plant Cultivation), Sikora Jakub (University of Agriculture in Krakow), Sekutowski Tomasz R. (Institute of Soil Science and Plant Cultivation), Maga Juraj (Slovak University of Agriculture in Nitra), Jakubowski Tomasz (University of Agriculture in Kraków)
Tytuł
Precipitation Variation in the Widawa River Basin in the Multi-Year Period 1956-2012
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/4, s. 1947-1959, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Regulacja rzek, Woda, Pomiary
River regulation, Water, Measurement
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Widawa (rzeka)
Abstrakt
The paper analyses results of measurements of precipitation amounts in the Widawa River basin in the multi-year period 1956-2012. Analysed were annual, monthly and daily precipitation totals and the numbers of days with precipitation in a year and in a month. Trends of changes were determined and extreme monthly and daily precipitation totals were analysed. Annual precipitation totals over the analysed multi-year period were very strongly diversified. Despite a considerable spread of results, the distribution in time did not reveal any clear tendency of changes, the trend line was almost horizontal. The number of days in a year with precipitation revealed an obvious decreasing trend, particularly within the fraction of days with precipitation over a month revealed a declining trend. The diagram of the least number of days with precipitation in a month also revealed a decreasing tendency.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burszta-Adamiak E. (2012). Analysis of the retention capacity of green roofs. J. Water Land Dev.16:3-9.
 2. Czaban S. (2009). Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment. Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska. UWP Wrocław.
 3. Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J. (2012). Wieloletnia zmienność sezonowych opadów w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 12;2(38): 45-60
 4. Dzieżyc H., Chmura K., Dmowski Z. (2012). Określenie wpływu warunków opadowych na plonowanie ziemniaka bardzo wczesnego i wczesnego w południowej Polsce. Woda- Środowisko-Obszary Wiejskie. 12;2(38): 133-141.
 5. Grajewski S. (2011). Warunki pluwialne w puszczy Zielonka w latach 1987-2008. Nauka Przyroda Technologie. 5 (6).
 6. Grzywna A. (2005). Stosunki powietrzno-wodne i plonowanie zmeliorowanych łąk w dolinie rzeki Piwonii. Acta Agroph, 5(2), 283-290.
 7. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. (1992). Struktura zagrożenia erozją wodną fizjograficznych krain Polski. Pamiętnik Puławski, 101, 23-49.
 8. Kirschenstein M. (2005). Wieloletnie zmiany sum opadów atmosferycznych na wybranych stacjach północno-zachodniej Polski. Słupskie Prace Geograficzne 2:199-214
 9. Majewski G., Przewoźniczuk W., Kleniewska M. (2010). Warunki opadowe na stacji meteorologicznej Ursynów SGGW w latach 1960-2009. Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 2 (48): 3-22.
 10. Mazur A. (2005). Erozja gleb w rolniczej zlewni z okresowym odpływem wody na Wyżynie Lubelskiej w latach 1999-2003. Acta Agroph, 5(1), 85-92.
 11. Michalczyk Z., Rodzik J., Chmiel S., Maciejewska E., Stępniewski K. (2012). Dynamika odpływu i transportu fluidalnego w zlewni Świerszcza w Roztoczańskim Parku Narodowym. Zintegrowany monitoring środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiskowego vo. XXIX:175-186.
 12. Rymuza K., Marciniuk-Kluska A., Bombik A. (2012). Plonowanie zbóż ozimych w zależności od warunków termiczno-opadowych na polach produkcyjnych Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach. Woda-Środowisko - Obszary Wiejskie. 12 2(38).
 13. Stępniewska S., Stępniewski K. (2008). Variability of fluvial transport of the upper Wieprz river. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Land Reclam. 39: 59-68.
 14. Żmudzka E. (2004). Tło klimatyczne produkcji rolniczej w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Acta Agroph., 3(2): 399-408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.147
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu