BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grajewski Sylwester (University of Life Sciences in Poznań)
Tytuł
Influence of Pavement Moisture Content on the Load-Bearing Capacity of Forest Road
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/2, s. 1451-1462, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Lasy, Drogi, Woda, Eksperyment badawczy
Forests, Road, Water, Scientific experiment
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the study was to analyse the interaction between pavement moisture content and load-bearing capacity of an unpaved forest road. The selected experimental road sector was divided into three sections (A, B and C), which were flooded with three different amounts of water 10 mm (section A), 20 mm (section B) and 30 mm (section C), compared with the intense rainfall. Three series of tests were conducted at each section: prior to flooding (1st day of measurements), during the first 24 hours after flooding (2nd day) and during the next 24 hours after flooding (3rd day of measurements). Moisture content of structural layers of the road (surface course, base course and subbase course) were determined and the measurements using a light weight deflectometer (Evd, s/v) and a static plate (E1 , E2 , I o ) were conducted. Recorded averaged results clearly indicate a negative effect of an increase in pavement layers moisture content (e.g. resulting from heavy rainfall) on the forest road carrying capacity and on compaction parameters of its layers. On the third day of the measurements a decrease in the analysed modulus, on average between 16% (E2 ) and 25% (Evd) was observed, but a decrease in compaction by 16% (s/v) and 4% (I o ).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aho, A., Saarenketo, T. (2006). Design and repair of roads suffering spring thaw weakening. Executive summary. The ROADEX III Project, Northern Periphery: 1-45
 2. Antończyk, S. (1989). Ładunki przewożone drogami leśnymi i ich zróżnicowanie. Sylwan, 3: 53-60
 3. Bień, B. (1987). Ekonomiczne aspekty doboru nacisków osi pojazdów samochodowych na nawierzchnie dróg. Auto-Technika Motoryzacyjna, 5: 6-9
 4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
 5. Bredefeldt, M. (2009). Climate change in Norrbotten County - consequences and adaptation. County Administrative Board report series no. 13: 1-56
 6. Brodersen, R. (2013). Consequences of extreme precipitation for the deterioration of road constructions. Master Thesis. Aalborg University, Department of Civil Engineering: 1-91
 7. Charlier, R., Hornych, P., Srsen, M., Hermansson, A., Bjarnason, G., Erlingsson, S., Pavsic, P. (2009). Water influence on load bearing capacity and pavement performance: field observations. In: Dawson A. (ed.) Water in road structures: movement, drainage and effects. Springer: 175-192
 8. Czerniak, A., Grajewski, S. (2014). Badanie nośności dróg - gwarancją solidności realizacji inwestycji. Przegląd Leśniczy, 4: 10-12
 9. Czerniak, A., Grajewski, S., Kamiński, B., Miler, A.T., Okoński, B., Leciejewski, P., Trzciński, G., Madaj, A., Bańkowski, J., Wojtkowski, K. (2013). Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. PGL LP, OR-WLP w Bedoniu, Warszawa-Bedoń: 1-123
 10. Dobek, A., Szwaczkowski, T. (2007). Statystyka matematyczna dla biologów. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań: 1-211
 11. Erlingsson, S. (2010). Impact of water on the response and performance of pavement structure in an accelerated test. Road Materials and Pavement Design, 11(4): 863-880
 12. Hudecz, A. (2012). Climate change adaptation: A report on climate change adaptation measures for low volume roads in the Northern Periphery. The ROADEX IV Project, EU Northern Periphery Programme: 1-95
 13. Instrukcja obsługi lekkiego ugięciomierza dynamicznego ZFG 3000 (2014). Maszynopis, Merazet Poznań
 14. Kamiński, B. (2012). Badania techniczne dróg leśnych. W: Jodłowski K., Czerniak A. (red.) Nowoczesne technologie budowy dróg, mostów i przepustów leśnych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 119: 47-51
 15. Koczwański, S., Nowakowska-Moryl, J. (1992). Badanie ruchu drogowego na wybranych drogach leśnych w Nadleśnictwie Krzeszowice. Sylwan, 10: 19-42
 16. Komorowski, J., Suwała, M., Jasnos, P. (1990). Badania wzorców środków transportowych do drewna. Porównanie zestawów wywozowych Sisu, Iveco, Tam. Biuletyn IBL 2. Warszawa: 30-33
 17. Krarup, J. (1995). Load bearing capacity and water, part 3: measured pavement performance. Danish Road Institute Note, 253. Denmark Ministry of Transport. Road Directorate: 1-161
 18. Laloui, L., Charlier, R., Chazallon, C., Erlingsson, S., Hornych, P., Pavsic, P., Srsen, M. (2009). Water influence on mechanical behaviour of pavements: constitutive modelling. In: Dawson A. (ed.) Water in road structures: movement, drainage and effects. Springer: 193-216
 19. Li, Q., Mills, L. McNeil S. (2011). The implications of climate change on pavement performance and design. University of Delaware, University Transportation Center (UD-UTC). Final Report: 1-123
 20. Lorenc, H., Cebulak, E., Głowicki, B., Kowalewski, M. (2012). Struktura występowania intensywnych opadów deszczu powodujących zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki Polski. W: Lorenc, H. (red.) Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. IMGW - PIB, Warszawa: 7-32
 21. Plakat (2016). Struktura występowania intensywnych opadów deszczu powodujących zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki w Polsce. Identyfikacja i ocena ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych w Polsce w II połowie XX wieku. Zadanie 4. Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne (cywilne i ekonomiczne) kraju (http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/4_8.pdf 22.03.2016)
 22. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
 23. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
 24. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
 25. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Terminologia. Wymagania i badania
 26. Raport o stanie lasów w Polsce 2014 (2015). CILP, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa, 1-96
 27. Roy, M., Crispin, J., Konrad, J., Larose, G. (1992). Field study of two road sections during a freeze-thaw cycle. Transportation Research Record, 1362: 71-78
 28. Saarenketo, T., Aho, S. (2005). Managing spring thaw weakening on low volume roads: problem description, load restriction, policies, monitoring and rehabilitation. The Roadex II, Northern Periphery: 1-129
 29. Saevarsdottir, T., Erlingsson, S. (2013a). Water impact on the behaviour of flexible pavement structures in an accelerated test. Road Materials and Pavement Design, 14 (2): 256-277
 30. Salour, F. (2015). Moisture influence on structural behaviour of pavements. Field and Laboratory Investigations. Doctoral Thesis. Royal Institute of Technology, Stockholm: 1-61
 31. Salour, F., Erlingsson, S. (2013b). Moisture sensitive and stress dependent behavior of pavement unbound materials from in situ falling weight deflectometer tests. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2335: 121-129
 32. Salour, F., Erlingsson, S., Zapata. C.E. (2014). Modelling resilient modulus seasonal variation of silty sand subgrade soils with matric suction control. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 51, No. 12: 1413-1422
 33. Savard, Y., de Blois, K., Boutonnet, M., Hornych, P., Mauduit, C. (2005). Analysis of seasonal load bearing capacity correlated to pavement deformation in cold regions. 7th Int. Conf. Load bearing capacity Roads, Railways & Airfields, Trondheim, Norway, June: 10 (https://www.researchgate.net/publication/262297761 22.03.2016)
 34. SOU (2007). The consequences of climate change and extreme weather events. In: Sweden facing climate change - threats and opportunities. Swedish Commission on Climate and Vulnerability, Swedish Government Official Reports: 161-527
 35. Steinert, B.C., Humphrey, D.N., Kestler, A.M. (2006). Portable falling weight deflectometers for tracking seasonal stiffness variations in asphalt surfaced roads. TRB 2006 Annual Meeting CdRom: 1-27 (http://docs.trb.org/prp/06-2738.pdf 22.03.2016)
 36. Stolle, D., Guo, P., Liu, Y. (2009). Resilient modulus properties of granular highway materials. Canadian Journal of Civil Engineering, 36(4): 639-654
 37. Szpikowski, M., Dreger, M., Przygoda, M., Dróżdż, R., Dąbrowski, M., Tokarczyk, T., Har, M., Mitrut, M., Żuławnik, P. (2005). Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną. Maszynopis, IBDiM, Laboratorium Geotechniki, Warszawa: 1-150
 38. Thadkamalla, G.B., George, K. (1995). Characterization of subgrade soils at simulated field moisture. Transportation Research Record, 1481: 21-27
 39. Trzciński, G. (2011). Analiza parametrów technicznych dróg leśnych w aspekcie wywozu drewna samochodami wysokotonażowymi. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 1-127
 40. Wiman, L.G. (2001). Accelerated load testing of pavements. HVS-Nordic tests in Sweden 1999. Swedish National Road Administration, VTI report 477A: 1-93
 41. Wisocki, D. (2014). Wpływ opadów atmosferycznych na nośność nawierzchni drogi leśnej. Maszynopis pracy dyplomowej. Biblioteka Kat. Inż. Leś. UP w Poznaniu: 1-89
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.107
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu