BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Stanisław (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Piszczek Piotr (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
Effect of the Forecast Climate Change on the Peach Tree Water Requirements in the Bydgoszcz Region
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/3, s. 1499-1508, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Woda, Owoce
Climate change, Water, Fruit
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Bydgoszcz
Abstrakt
The aim of the present research has been an attempt at evaluating the water requirements of peach trees over 2016-2050 in the Bydgoszcz region drawing on the forecast changes in temperature. The paper draws on the forecasting of mean monthly temperature for the Bydgoszcz region in 2011-2050 according to the climate change scenario for Poland SRES: A1B (Bąk, Łabędzki 2014). The water requirements of the peach tree have been determined based on the indispensable precipitation determined by Kemmer and Schulz. The water requirements were calculated for the period January through December and May through September for each year in the 35-year period (2016-2050). The reference period was made up by a 35-year period immediately preceding it (1981-2015). In 2016-2050 in the Bydgoszcz region, in the light of the forecast scenarios of changes in temperature, one should expect an increase in water requirements of the peach tree. Determined according to the Kemmer and Schulz method, the required optimal annual (January-December) precipitation will increase for peach from 486 mm to 612 mm (by 126 mm, which accounts for 26%). The optimal precipitation time variation trend equations show that in the reference period (1981-2015), calculated based on the Kemmer and Schulz number, the optimal annual precipitation was increasing in the peach tree in each pentad by 4.4-4.8 mm. In the forecast period (2016-2050) the water requirements of the peach tree will be increasing in each pentad in a greater range - from 6.4 to 7.2 mm. In the summer period (May-September) determined by Kemmer and Schulz, expressing water requirements, the total precipitation optimal for the peach tree in 2016-2050 will increase by 63 mm.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk B., Łabędzki L. 2014. Thermal conditions in Bydgoszcz region in growing seasons 2011-2050 in view of expected climate change. Journal of Water and Land Development 23: 2014, p. 21-29.
 2. Dzieżyc J. 1988. Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa, 1988, p. 1-415.
 3. Gudarowska E., Szewczuk A. 2009. Wpływ nawadniania i agrożelu na jakość podkładki Pumiselect i jednorocznych drzewek dwóch odmian brzoskwini. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 119-128.
 4. Gudarowska E., Szewczuk A., Czaplicka-Pędzich M. 2015. Wpływ geokompozytu, nawadniania kroplowego i sposobu sadzenia na jakość drzewek brzoskwini otrzymanych w skróconym cyklu produkcyjnym materiału szkółkarskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1: 2015, p. 233-244.
 5. Jaroszewska A., Podsiadło C., Rumasz-Rudnicka E. 2009. Wpływ nawadniania podkoronowego oraz nawożenia mineralnego na aktywność fotosyntetyczną trzech gatunków drzew pestkowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 201-212.
 6. Łabędzki L. 2009. Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 7-18.
 7. Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E. 2009. Wpływ opadów, nawadniania oraz nawożenia mineralnego na plonowanie brzoskwini odmiany 'Inka'. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 175-182.
 8. Rzekanowski Cz. 2009. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 19-27.
 9. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St., Żarski J. 2001. Potrzeby wodne i efekty produkcyjne stosowania mikronawodnień w uprawie roślin sadowniczych w rejonie Bydgoszczy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 478: 2001, p. 313-325.
 10. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki St. 2011. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych 1: 2011, p. 51-63.
 11. Słowik K. 1973. Deszczowanie roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa, 1973, p. 1-129.
 12. Treder W., Pacholak E. 2006. Nawadnianie roślin sadowniczych. W: Nawadnianie roślin (pr. zbior. pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka), 2006, p. 333-365.
 13. Wojtkiewicz A., Szewczuk A. 1990. Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost, kwitnienie i plonowanie niektórych odmian brzoskwiń i wiśni. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 250, Sesja Naukowa 28 (2): 1990, p. 57-73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.111
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu