BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olesiński Zbigniew (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Tytuł
Kształtowanie zaufania w sieciach relacji międzyorganizacyjnych
Trust in Network of Inter-organizational Relations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 2, s. 9-22, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Relacje organizacyjne, Globalizacja, Zarządzanie zaufaniem
Organizational trust, Organizational relationships, Globalization, Trust management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaufanie jest zjawiskiem odgrywającym coraz większą rolę w nauce organizacji i zarządzaniu. W szczególności przejawia się to w procesach globalizacji, gdy bezpośredni kontakt z partnerem biznesowym jest utrudniony. Przejawianie zaufania wiąże się z szerszym społecznym zjawiskiem, jakim jest wzrost roli i znaczenia postaw i działań dnia codziennego, zarówno pojedynczych ludzi, jak i poszczególnych grup społecznych. Współcześnie socjologowie zwracają uwagę, że zaufanie w znacznym stopniu ukształtowane jest uwarunkowaniami kulturowymi, dosyć trwałymi nawet w warunkach zmiany miejsca zamieszkania, zmiany sposobu zarobkowania, fundamentalnych zmian politycznych [Sztompka 2007, s. 57 i nast.]. Stąd konieczność poszukiwania nowych sposobów komunikacji społecznej, zarówno między jednostkami, poszczególnymi grupami społecznymi, jak i pomiędzy organizacjami(...)
W artykule przedstawiono próby konceptualizacji pojęcia zaufania w nauce organizacji i zarządzania i socjologii. (fragment tekstu)

The goal of this part of the book is to indicate the role and significance of trust in inter-organizational relations network. The trust has been the problem of management since 1970s. Particularly the trust is important in virtual enterprises and in inter- organizational network. The measure of trust is possible by result of sociology questionnaire and interview with managers. We use indicators like Likert scale, percentage or experts meaning in points (for example from one to five), etc. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J. (1874), The Limits of Organizations, W.W. Norton and Company, New York.
 2. Barber B. (1983), The Logic and Limits of Trust, Rutgers University Press, New Brunswiek, New Jersey.
 3. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 4. Elias N. (1978), What is Sociology? Hutchinson, London.
 5. Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Gorynia M., Jankowska B. (2012), Klastry jako podstawa budowy sfer wysokiej produktywności, Zysk i S-ka, Poznań.
 7. Gruchman B., Glukiwicz E. (1998), The role of innovation in regional economic restructuring Eastern Europe in: High Technology Industry and Innovative Environment, The European Experience, Routledge, London, New York.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 9. Luhmann N. (1979), Trust and Power, John Wiley, New York.
 10. Niemczyk J. (2012), Strategia "Od do sieci", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Nye Jr. (1992), What New Word Order, "Foreign Affairs".
 12. Olesiński Z., Sabat A. (2008), Shaping of relations between globall and ceramic clusters in the Konskie Poviat [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Enterprice in the Face of 21 st Centurg Challengers, Kraków.
 13. Olesiński Z. (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa
 14. Plawgo B. (2013), Badania Inteligentnych Specjalności Mazowsza, Warszawa, maszynopis powielany.
 15. Pastusiak L. (2015), Potrzeba stworzenia nowego ładu światowego [w:] (red.) A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Stosunki międzynarodowe; teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 16. Stachowicz J. (2006), (kier. projektu), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach innowacyjnych, maszynopis powielany, Warszawa.
 17. Sztompka, P. (1991), Society in Action: The Theory of Social Becoming, Polity Press, Cambridge, University of Chicago Press, Chicago.
 18. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu