BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korolczuk Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999-2014. Aspekt finansowy
The financial aspect of transformation of the Armed Forces of Poland between 1999-2014
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 3, s. 193-211, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Wojsko, Budżet obronny, Przemysł obronny
Army, Military budget, Defense industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany po 1999 r. dotknęły wszystkie obszary działalności i dziedziny życia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Najwyraźniej są jednak widoczne w rozwoju kadr, strukturze organizacyjnej i charakterze Wojska Polskiego, uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym, systemie szkolenia, doktrynach, regulaminach i obowiązujących procedurach. Przystępując do NATO, w polskiej armii było blisko 226 tys. stanowisk wojskowych. Następna redukcja przypadła na lata 2000-2001, kiedy zlikwidowano prawie 50 tys. etatów. Wojsko Polskie, aby mogło być zmodernizowane, musiało zostać przebudowane i uszczuplone. Konieczne było pozbycie się przestarzałego uzbrojenia i sprzętu oraz zbędnej infrastruktury. Był to jedyny sposób na znalezienie funduszy na unowocześnienie polskiego wojska45. Transformacja pokazała wyraźnie, że jest znacznie bardziej kompleksowym pojęciem w sensie teoretycznym i praktycznym. A przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego było głównym motorem transformacji polskiego wojska. (fragment tekstu)

The last decade of 20th century as well as last 15 years were two frames of time where armed forces went under major transformation. Since 1999 almost all fields of regulations in Polish Army has been changed: organizational culture, professionalization of staff, drafting of women, procedures, technologies, armament and training. In spite of the above, some changes are still under debate, concerning mainly organizational structures, economic and political conditioning of its functioning. Transformation in military aspect has a special meaning, and due to universal coverage it is interpret in many different ways. Colloquially transformation identifies change and alteration, therefore we can differentiate political or system transformation and on the other hand military or Armed Forces. The objective of this article is to describe transformation process of the Polish Armed Forces, since Poland became a member of the North Atlantic Treaty Organization, indication of important changes concerning professionalization, budget structure, financing and military expenditures of the Ministry of National Defense, as well as analysis of technical modernization process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet MON na rok 1999, http://zobacz.info/budzet-mon-na-rok-1999/
 2. Bursztyński A., Charakterystyka budżetu MON w latach 2001-2008, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2009, rok XLX, nr 3 (178).
 3. Choroszy R., 25 lat transformacji, http://promilitaria21.org/fresh/showpage.php?pageID=252&idgtxe10=16181
 4. Departament Polityki Zbrojeniowej MON, http://www.dpz.wp.mil.pl/pl/30.html
 5. Dmitruk T., Budżet MON w 2015 roku, http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,9,40,7914,inne,wydarzenia,budzet-mon-w-2015-roku
 6. Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej DD/4, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Generalny Zarząd Logistyki, Warszawa 2004.
 7. Dyrektywa Komitetu Wojskowego NATO MC 324/1 i 324/2 stosowana przez ACT (Allied Command Transformation) Operational Assessment of a NATO Response Force, http://streitcouncil.org/uploads/PDF/Operational%20Assessment%20of%20NATO% 20Response%20Force.pdf
 8. Gągor F., 10 lat w NATO, "Kwartalnik Bellona" 2009, nr 1, s. 7.
 9. Gągor F., Siły Zbrojne RP po 10 latach członkostwa Polski w NATO, "Armia" 2009, nr 3-4 (13).
 10. Gocuł M., Siły Zbrojne w procesie przeobrażeń systemowych, w: Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, red. H. Spustek, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.
 11. Gocuł M., Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP, "Kwartalnik Bellona" 2014, nr 1.
 12. Harmoza R., O definicji uzbrojenia, "Problemy Techniki Uzbrojenia" 2006, nr 35.
 13. Jaworski J., Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" 2006, nr 9.
 14. Koniec PHO, http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=11441
 15. Korolczuk A., Spitsbergen zdobyty!, http://www.dgw.wp.mil.pl/pl/1_1013.html
 16. Koziej S., Kryzys a transformacja Sił Zbrojnych, Siedlce 2009, http://www.koziej.pl/files/Siedlce_-_Kryzys_a_transformacja_SZ.doc
 17. Lewandowski W., Polski przemysłowy potencjał obronny w dobie konsolidacji, "Bezpieczeństwo Narodowe" I - 2011, nr 17.
 18. MON: dotychczasowe inwestycje NATO w Polsce warte 2,5 mld zł, http://m.wiadomosci. gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,17255986, MON__dotychczasowe_inwestycje_NATO_w_Polsce_warte.html
 19. Ojrzanowski M., Transformacja Polskich Sił Zbrojnych - miara sił na zamiary, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2012/2013.
 20. Paszkowski M., Profesjonalizacja Sił Zbrojnych jako przykład zmian w wielkich grupach społecznych, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 19/III.
 21. Pawlisiak M., Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a zmiany w systemie przygotowania specjalistów zabezpieczenia logistycznego, "Systemy Logistyczne Wojsk" 2013, nr 39.
 22. Podstawowe informacje o budżecie MON na rok 2004, MON, Departament Budżetowy, http://archiwumbip.mon.gov.pl/print/39.html
 23. Podstawowe informacje o budżecie MON na rok 2014, MON, Departament Budżetowy, http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/04/podstawowe_informacje_o_ budzecie_resortu_ON_na_2014_r.pdf
 24. Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/12066?t=-Polskie-wojsko-po-15-latach-w-NATO
 25. Polska droga do NATO, "Przegląd Rządowy" kwiecień 1999, nr 4 (94), http://www.poprzedniastrona. premier.gov.pl/archiwum/7810_7965.htm
 26. Program Przebudowy i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006 - Synteza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 27. Przybyl A., Przystąpienie do NATO wymusiło na nas unowocześnienie armii, http://www. dziennikpolski24.pl/artykul/3362453, przystapienie-do-nato-wymusilo-na-nasunowoczesnienie- armii,id,t.html?cookie=1
 28. Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych, Raport z kontroli nr P/10/086 Najwyższej Izby Kontroli, s. 20-21, https://www.nik. gov.pl/plik/id,3650, vp,4648.pdf
 29. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msz.gov. pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112
 30. Szeremietiew R., Si vis pacem, para bellum, http://www.szeremietiew.pl/ksiazki/RSZ_Si_ vis_pacem.pdf
 31. Tomasz Siemoniak odchudza resort obrony, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/439795, Tomasz-Siemoniak-odchudza-resort-obrony.
 32. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, DzU 2009, nr 76, poz. 804.
 33. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, DzU 2004, nr 107, poz. 1136.
 34. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 35. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, DzU 2013, nr 205, poz. 1203.
 36. Wołejszo J., Zarządzanie zmianą w organizacji wojskowej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 37. Zagregowane wnioski z konferencji Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego pt. "Czy przemysł wzmocni Armię?", która odbyła się 13 lutego 2013 r. w Warszawie, http://www.sea.org.pl/?q=pl/node/903
 38. Zapis posiedzenia Komisji Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r., http://www.sejm. gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=5D9DF9C499F40111C1257DD2004FDF20&SessionID=DE2OLLFHA8
 39. Zarządzenie nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, http://www.biuletyn.mon.gov.pl/pliki/File/Dz%20U%20MON%20Nr%2021.06.pdf
 40. Zespół Prasowy Sztabu Generalnego WP, Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP w Pytaniach i Odpowiedziach, http://www.sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/Profesjonalizacja_Si_263%20_ Zbrojnych%20_RP%20_w%20_Pytaniach_%20i_%20_Odpowiedziach1%29.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu