BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świdwa-Urbańska Joanna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Obrzut Paulina (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Ogiela Ewelina (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Impact of Salts from Winter Road Maintenance on Selected Properties of Roadside Soils
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/3, s. 1521-1534, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Klimat, Drogi, Związki chemiczne, Poziom zanieczyszczenia, Skażenie gleb
Climate, Road, Chemical compounds, Level of contamination, Soil contamination
Uwagi
summ.
Abstrakt
The impact of winter addition of salts to roadside soils was studied for the national road No. 28 in Poland, in Małopolska Region. The measured sections of the road No. 28 are two access ways to the city of Grybów. According to instructions of GDDiKA (General Directorate for National Roads and Motorways) both sampled routes: Grybów-Gorlice (sampling section G-G) and the section Nowy Sącz-Grybów (N-G) were included in II standard of winter road maintenance. The general increase in soil salinity, chloride concentration and pH values from the roadside soils was evidenced by the difference of results of two sampling campaigns, before and after winter season of 2015/16. Salinity indicators showed significant increase, even though weather winter season 2015/16 was rated as mild and road de-icing salts were applied at less-than-average rate. Soil hydraulic properties were calculated estimated from soil texture using pedo-transfer functions for estimating the dynamics of salts into soils, suggesting easy leaching of salts from topsoil.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amundsen E., Håland S., French H., Roseth R., Kitterød N. (2010) Salt SMART Environmental damages caused by road salt - a literature review, Report
 2. Cekstere G., Osvalde A., Nikodemus O. (2010) Influence of de-icing salt on K supply and trees ecological status in Riga, Lotvia. Highway and Urban Environment, Springer, 337-345
 3. Czarna M. (2013) Przegląd środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce. Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe Nr 151, Inżynieria Środowiska Nr 31, 18-24
 4. Czarna M., Kołodziejczyk U. (2012) O chemicznych sposobach likwidowania śliskości pośniegowej. Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe NR 146, Inżynieria Środowiska Nr 26, 32-43
 5. Gałuszka A., Migaszewski M. Z., Podlaski R., Dołęgowska S., Michalik A. (2010) The influence of chloride deicers on mineral nutrition and the health status of roadside trees in the city of Kielce, Poland. Environmental Monitoring and Assessment Volume 176, 451-464.
 6. GDDKiA (2015) Organizacja Zimowego utrzymania dróg na terenie województwa małopolskiego w sezonie 2015/2016, Kraków
 7. GDDiKA (2015) Synteza wyników GPR https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015
 8. Green, S.M., Machin R., Cresser M.S. (2008) Effect of long-term changes in soil chemistry induced by road salt applications on N-transformations in roadside soils. Environmental Pollution, Volume 152, Issue 1, 20-31
 9. Hulisz P.: (2007) Wybrane aspekty badań gleb zasolonych w Polsce, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Toruniu, Toruń
 10. http://pl.climate-data.org/location/49385/ date of access 30.09.2016
 11. http://www.gminagrybow.pl/ date of access 30.09.2016
 12. http://www.imgw.pl/klimat/ date of access 30.09.2016
 13. http://www.michigan.gov date of access 30.09.2016
 14. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (2015) Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Umowa Nr IMGW-PIB NX/K/7398/NX/2015 z dn 21.01.2015 Opracowanie Mapy rozpoczęcia sezonu zimowego w Polsce, Warszawa,
 15. Kabała C., Musztyfaga E.,Gałka B., Łabuńska D., Mańczyńska P. (2016) Conversion of Soil pH 1:2.5 KCl and 1:2.5 H2 O to 1:5 H2 O: Conclusions for Soil Management, Environmental Monitoring, and International Soil Databases. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 2, 647-653
 16. Kochanowska K., Kusza G. (2010) Wpływ zasolenia na właściwości fizyko-chemiczne gleb Opola w latach 1994 i 2009. Inżynieria Ekologiczna Nr 23. Uniwersytet Opolski, 14-21
 17. Lundmark A., Jansson P. (2008) Estimating the Fate of De-icing Salt in a Roadside Environment by Combining Modelling and Field Observations, Water Air Soil Pollut 195, 215-232
 18. Mazur N. 2015 Wpływ soli do odladzania dróg na środowisko przyrodnicze, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, t. 18, nr 4, 449-458
 19. Mazur Z., Radziemska M., Deptuła D. (2011) Wpływ środków zwalczania śliskości jezdni na zawartość chlorków w glebach wzdłuż ulic Olsztyna, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 50, 212-217
 20. Paluszek J. (2011) Kryteria oceny jakości fizycznej gleb uprawnych Polski, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Acta Agrophysica 191
 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach [Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz.1960 z późn. zm.]
 22. Scherer T., Seelig B., Franzen D. (2013) Soil, Water and Plant Characteristics Important to Irrigation, North Dakota State University, Fargo, North Dakota
 23. Smith S. J. (1972) Relative rate of chloride movement in leaching of surface soils. Soil Sei. 1144, 159-263.
 24. Saxton K.E., Rawls W.J., Romberger J.S., Papendick R.I. (1986) Estimating generalized soil water characteristics from texture. Trans. ASAE 50, 1031-1035.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.113
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu