BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitek Marcin (Czestochowa University of Technology)
Tytuł
Property Management from the Standpoint of Sustainable Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 2, s. 85-99, rys., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie środowiskiem, Cykl życia
Sustainable development, Environmental management, Life cycles
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
The focus of the study is on the concept of property management from the standpoint of sustainable development. The paper presents the idea of sustainable development and three domains considered as priorities. The idea of sustainable development in the construction sector was discussed with details of its assumption specified at the stage of design and implementation of the investment. The estimated prospective savings that result from sustainable development were also discussed. The study discusses one of contemporary concepts to support property management in the aspect of sustainable development: facility management (FM). The evaluation of building life cycle was presented as a methodology to quantitatively evaluate its effect on the environment. It was emphasized that development of the construction sector and real estate market represents a key component in leading the economy towards sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce, 2014, Construction Marketing Group, World Green Building Council; http://www.burohappold.com/fileadmin/uploads/bh/Documents/Brochures/Analiza_rynku_zrownowazonego_budownictwa_w_Polsce.pdf; access 05.2014.
 2. Kukian J. (2012), Ekoinnowacje w budownictwie, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196. asp?soid=4DB1871C4E5B4D73847777B5C97816; downloaded July 2013,
 3. Lead Market Initiative for Europe (2007), KOM(2007) 860; http://www.cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/8EA203BAF30E51BC12574FA0053EF85?Open&RestrictToCategory=; downloaded July 2013.
 4. Najbar K., Nalepka A. (2007), Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", No. 59-60.
 5. Najbar K. (2011), Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, doctoral thesis, WEiSM UE, Kraków, pp. 93, 96.
 6. Roadmap to a Resource Efficient Europe, Brussels, 20.09.2011; COM(2011) 571 final; SEC(2011) 1067 final; SEC(2011) 1068 final; http://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Plan-dzialania-na-rzecz-zasobooszczednej-Europy.pdf; downloaded July 2013.
 7. Śliwiński B. (2012), Pojęcie zrównoważonego rozwoju, "Administrator", No. 4; http://www.administrator24.info/artykul/id3089,pojecie-zrownowazonego-rozwoju; downloaded July 2013.
 8. The Environmental Protection Act of 27 April 2001, Journal of Laws 2008, No. 25, Pos. 150 with further amendments, Art. 3, Section 50.
 9. The Property Management Act of 21 August 1997 (consolidated text), Journal of Laws 2004, No. 261, Pos. 2603 with further amendments, Art. 185, Section 1.
 10. The Environmental Protection Act of 27 April 2001, Journal of Laws 2008, No. 25, Pos. 150 with further amendments, Art. 3, Section 50.
 11. Zegar J.S. (2003), Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem), "Monografie i Opracowania", No. 522, p. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu