BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bugajski Piotr (University of Agriculture in Kraków), Almeida Maria Adelaide Araújo (Instituto Politécnico de Beja), Kurek Karolina (University of Agriculture in Kraków)
Tytuł
Reliability of Sewage Treatment Plants Processing Sewage from School Buildings Located in Non-Urban Areas
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/3, s. 1547-1557, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Oczyszczanie ścieków, Budownictwo użyteczności publicznej, Wyniki badań
Sewage treatment, Public buildings, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this study was to assess the reliability of two on-site sewage treatment facilities (BCT S-12 and TJ EP-4) serving two school buildings located in rural communes in Małopolska region. The reliability was determined using Weibull reliability method. The research was conducted for 24 months and it involved the collection and analysis of 48 samples of raw and treated sewage from each facility. The analyses included organic and biogenic pollution, i.e. BOD5, COD, and total nitrogen. Reliability assessment revealed the following effectiveness for BCT S-12 facility: 77% for BOD5, 96% for COD and 25% for total nitrogen. For TJ EP-4 facility, the effectiveness was 81%, 88% and 72% for BOD5, COD and total nitrogen, respectively. Both facilities used the activated sludge process and experienced periodic disturbances in the treatment flow that resulted in reduced sewage treatment efficiency. Considering the above, the processes of nitrification and denitrification in the biological reactor should be streamlined to provide more effective removal of organic and nitrogen-based compounds in the investigated facilities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andraka D., Dzienis L. (2003). Wymagany poziom niezawodności oczyszczalni ścieków w świetle przepisów polskich i europejskich. Zesz. Nauk. Politechniki Białostockiej, Seria Inżynieria Środowiska, z. 16, Białystok, 24-28.
 2. Bielińska E. J., Baran S., Pawłowski L., Jóźwiakowski K., Futa B., Bik-Małodzińska M., Mucha Z., Generowicz A. (2014). Theoretical aspects of integrated protection of suburban areas. Problems of Sustainable Development. vol. 9, no. 1, 127-139.
 3. Bugajski P., Wałęga A., Kaczor G. (2012). Zastosowanie metody Weibulla do analizy niezawodności działania przydomowej oczyszczalni ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2, 56-58.
 4. Chmielowski K. (2015). Problemy związane z POŚ na terenach o rozproszonej zabudowie. Przegląd Komunalny nr 11/2015, 76-78.
 5. Heidrich Z., Kozak T. (2009). Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki miejskie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12, 20 - 22.
 6. Jawecki B., Marszałek J., Pawęska K., Sobota M., Malczewska B. (2016). Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów - część 1. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich II/2, 501-516.
 7. Kaczor G. (2009). Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 9, 97 - 104.
 8. Mikosz J. (2013). Wastewater management in small communities in Poland. Desalination and Water?Treatment. Vol. 51, Issue 10-12, 2461-2466.
 9. Pawełek J. (2016). Degree of Development and Functionality of the Water Supply and Sewage Systems in Rural Poland. Barometer Regionally tom 14, nr 1, 141-149.
 10. Pryszcz M., Mrowiec B.M. (2015). Funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce. Inżynieria Ekologiczna vol. 41, 133-141.
 11. Regulation (2014). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014r., poz. 1800).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.115
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu