BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w latach 2009-2013
SME Sector Investment Activity in Poland Between 2009-2013
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 2, s. 117-132, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Small business, Enterprises investments, Foreign capital in enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw należących do sektora MSP z uwzględnieniem ich struktury własnościowej (przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego versus podmioty krajowe, bez tego kapitału) oraz według klas wielkości. Przeprowadzając analizę aktywności inwestycyjnej badanych grup przedsiębiorstw, posłużono się wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi, m.in. wskaźnikiem intensywności inwestowania, wartością nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo czy dynamiką nakładów inwestycyjnych. W artykule wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych, jak i przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego należących do sektora MSP w latach 2009-2013. (fragment tekstu)

The aim of the article is to analyze the enterprises with foreign capital share from the SME sector and their impact on the development of the sector. The empirical analysis of the influence of foreign investors to the Polish SME sector was based on selected economic indicators: number of enterprises, number of employees, the investment intensity, the value of capital expenditures for the purchase of fixed assets per one company. In the article the published data coming from Central Statistical Office characterizing the national enterprises and entities with foreign capital operating in the SME sector from the years 2009-2013 are used. The analysis confirms significant role of entities with foreign capital operating in the SME sector. An author draws the attention to the micro enterprises, which investment intensity achieved more than 25%. SME sector is the important player in the labor market and in the area of investment activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doroshenko Y.A., Somina I.V., Komissarov S.A., Doroshenko S.Y. (2015), The essence and characteristics of investment processes in small innovative enterprises, "Asian Social Science", supl. [2].
 2. Gambetta D. (red) (1988), Trust - Making and Breaking Relationships, Basil Blackwell Oxford.
 3. GUS (2015), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014, www.stat.gov.pl, [dostęp: 20.10. 2016].
 4. GUS (2015), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., www.stat.gov.pl [dostęp: 20.10.2016].
 5. GUS (2015), Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013, www. stat.gov.pl [dostęp: 20.10.2016].
 6. Jaworek M., Kuzel M. (2013), Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 155.
 7. Karaszewski (red.) (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawskopomorskim, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Mendes S., Serrasquiro Z., Macas Nunes P. (2014), Investment determinants of young and old Portuguese SMEs: A guantile approach, "BRQ Business Research Quartely", vol. 17, issue 4.
 9. Merło P. (2014), Rola polityki podatkowej państw w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Studia BAS Nr 1(37).
 10. PARP (2015) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013- 2014, Warszawa.
 11. Rębilas R. (2014), Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 12. Rożański J. (2006), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa
 13. Rożański J. (2010), Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa.
 14. Starzyńska D. (2014), Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, "Annales Sectio H, Oeconomia", t. 48.
 15. Zvejskova M. (2012), Financing of projects in small and medium-sized enterprises in the Czech and Slovak Republic, "Scientific Papers of the University of Pardubice", vol. 17, issue 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu