BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicka Magdalena (Cardinal Stefan Wyszynski University)
Tytuł
Innovativeness of Enterprises in Masovian Voivodeship, Poland, Case Study
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 2, s. 187-201, tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie innowacyjne, Studium przypadku
Enterprise innovation, Innovative management, Case study
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
The paper addresses significant and pressing issues concerned with enterprise innovations. The objective of the paper is to discuss enterprise innovations as illustrated by the example of the Mazovia Province. The paper is organized in three sections. The first section investigates selected definitions and types of innovations. The second section depicts innovations in the Mazovia Province with respect to long-term development documents. While the third section provides a brief overview of the Mazovia Province and enterprise innovations presented using five indicators. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski P.F. (2011), Przedsiębiorstwa XXI wieku, "Europejski Doradca Samorządowy", t. 17, nr 2.
 2. Cavagnoli D. (2011), A Conceptual Framework For Innovation, An Application to Human Resource Management Policies in Australia, "Innovation: Management, Policy& Practice", Vol. 13, April.
 3. Damanpour F. (1992), Organizational Size and Innovation, "Organization Studies", Vol. 13, No. 3.
 4. Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa.
 5. Fiedor B. (1979), Teoria innowacji, Warszawa.
 6. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa.
 7. Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa.
 8. Portret woj. Mazowieckiego 2010-2014 (2015), GUS, Warszawa.
 9. Raport z badania (2012) Ocena wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, Warszawa.
 10. Rocznik Demograficzny (2014), GUS.
 11. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020.
 12. Tidd J., Bessant J. (2009), Managing Innovation. Integrating Technological, "Market and Organizational Change", England.
 13. Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych, Warszawa.
 14. Smith D. (2006), Exploring Innovation. McGraw-Hill Education, UK.
 15. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 16. Stabryła A., Małkus T. (2012), Strategie rozwoju organizacji, Kraków.
 17. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze.
 18. Garcia R., Calantone R. (2002), A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology, A Literature Review, "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 19.
 19. Salavou H. (2004), The Concept of Innovativeness: Should we Need to Focus?, "European Journal of Innovation Management", Vol. 7, No. 1.
 20. Wojciechowski A., https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=zC2xVIC7Io6V8APmiIDgBQ#q=-definicje+innowacyjno ci+do+procesu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu