BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku
The Role of M&A in the Development Of Transnational Structures in the World And Polish Economy on the Example of 2015
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 549-556, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Mergers and acquisitions, Enterprise internationalization, International enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest ukazanie tendencji na rynku fuzji i przejęć, a szczególnie ich roli w tworzeniu przedsiębiorstw o charakterze ponadnarodowym. Metodologia badania - Artykuł powstał o oparciu o analizę bieżącej literatury tematu oraz raportów z internetowych stron specjalistycznych. Wynik - Efektem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na kształtowanie się zmian na rynku fuzji i przejęć na świecie, a w szczególności na rynku polskim, z uwzględnieniem prognoz na następne okresy. Oryginalność/wartość - Temat ten jest szczególnie popularny w opracowaniach publikowanych na stronach internetowych, rzadko jednak spotykane jest połączenie publikowanych analiz z teorią.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to draw attention on M&A market and especially their role in the creation of the enterprises of a transnational character. Design/methodology/approach - The article is based on an analysis of the current literature and reports of specialist websites. Findings - The result of this development is to draw attention to the evolution of market developments in the area of mergers and acquisitions in the world and in particular on the Polish market, including forecasts for subsequent periods. Originality/value - This theme is especially popular in studies published on websites, however, rarely seen is a combination of published analyses and the theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen&Overy (2014). M&A Index. Pobrano z: www.allenovery.com (1.03.2016).
 2. Ambucita E. (2014). Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67.
 3. Fuzje i przejęcia w Polsce w 2015r. Artykuł opublikowany na stronie www.egospodarka.pl (18.04.2016).
 4. Emerging Europe M&A Report 2015/2016. Pobrano z: www.cmslegal.com (5.04.2016).
 5. Machała R. (2005). Przejęcia i fuzje, wpływ na wartość firm. Wrocław: Wydawnictwo Unimex.
 6. Penc J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 7. Przejmowanie firm? To nie w Polsce. Artykuł opublikowany na stronie www.forbes.pl (10.04.2016).
 8. Raport M&A Index Poland. Pobrano z: www.navigatorcapital.pl (5.04.2016).
 9. Rośnie wartość fuzji i przejęć w Polsce, podczas gdy w Europie Środkowo-Wschodniej maleje. Fundusze private equity coraz bardziej aktywne w naszym regionie. Artykuł opublikowany na stronie www.psik.org.pl (5.04.2016).
 10. Stankiewicz-Mróz A. (2013). Tempo działań integracyjnych po fuzjach i przejęciach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
 11. Szczepankowski P.J. (2010). Fuzje i przejęcia. Techniki i oceny opłacalności i sposoby finansowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Świderek T. W Polsce coraz więcej fuzji i przejęć, u sąsiadów mniej. Artykuł opublikowany na stronie www.obserwatorfinansowy. pl (11.04.2016).
 13. Świetla K. (2013). Miejsce Polski na mapie fuzji i przejęć we współczesnej gospodarce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 4.
 14. Toborek-Mazur J. (2010). Holding jako podmiot rachunkowości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1330 ze zm.
 16. White M.A., Burton B.D. (2010). The Management of Technology and Innovation, A strategic Approach. Cengage Learning.
 17. http://forsal.pl/artykuly/917995,rekord-fuzji-i-przejec-zapowiedzia-gieldowego-krachu.html
 18. www.biznesborne.pl
 19. www.finansopedia.forsal.pl
 20. www.forbes.pl
 21. www.forbes.pl/2015-rok-najwieksze-fuzje-i-przejecia-w-swiatowym-biznesie,artykuly,201442,1,1.html
 22. www.psik.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-48
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu