BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kapusta Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
The Role of Risk Management in the Group Operating in the Area of the Mining Industry
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 581-590, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Górnictwo, Zarządzanie ryzykiem, Grupa kapitałowa
Mining sector, Risk management, Capital group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problemu zarządzania ryzykiem w grupach kapitałowych działających w branży wydobywczej w Polsce. W szczególności przedstawiono ryzyko związane z czynnikiem ludzkim, wskazano przyczyny "błędów" ludzkich w przedsiębiorstwach wydobywczych, wskazano także "dobre praktyki", które powinny być wdrożone w grupach kapitałowych działającychw przemyśle wydobywczym.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to introduce the problem of risk management in capital groups operating in the mining sector in Poland. In particular the risks associated with the human factor is shown. The main causes of "mistakes" human mining companies are also described as well as identified the 'good practice' which should be implemented in capital groups operating in the polish mining industry.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chong Y.Y., Brown E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna.
 2. Encyklopedia Zarządzania. Pobrano z: mfiles.pl/pl/index.php/Grupa_kapitałowa.
 3. Holliwell J. (2001). Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: K.E. Liber.
 4. Kaczmarek T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
 5. Kaczmarczyk T. (2010). Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
 6. Kutschenreiter-Praszkiewicz I. (2012). Systemy bazujące na wiedzy w technicznym przygotowaniu produkcji części maszyn. Seria Rozprawy Naukowe nr 42. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 7. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2013). Analiza i pojęcia grupy kapitałowej w polskiej gospodarce i literaturze ekonomicznej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1).
 8. Piszcz A. (2013). Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3 (2).
 9. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej JSW SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku. Pobrano z: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2015.
 10. Smaga E. (1995). Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 11. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWE.
 12. www.tauron.pl (25.04.2016).
 13. Zastawa M. (2007). Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem. V Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce "Strategie Zarządzania Ryzykiem". Szczyrk.
 14. Zeliaś A. (red.) (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu