BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szut Jarosław (Uniwersytet Gdański, doktorant)
Tytuł
Autonomia zasilania w kontekście niezawodności systemu telekomunikacji mobilnej
Power Supply Autonomy in the Context Of Reliability of Mobile Network
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 639-654, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Ryzyko, Niezawodność, Technologie mobilne
Risk, Reliability, Mobile technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie globalizacji i konieczności docierania do masowych odbiorców, budowa i utrzymanie sieci usług rozproszonych geograficznie wymaga od przedsiębiorcy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na konieczność jej zakupu od dostawców zewnętrznych niezbędna jest ocena ryzyka jakie niosą za sobą przerwy w zasilaniu obiektów aktywnych, co bezpośrednio przekłada się na wydatki na zapewnienie ciągłości działania sieci. W pracy zidentyfikowano zagrożenia i dokonano oceny wpływu przerw w dostawach energii elektrycznej na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej poprzez pryzmat jakości sieci telekomunikacyjnych reprezentowanej przez jeden z głównych ich mierników - dostępność sieci. Badanie przeprowadzono wykorzystując analizę środowiska, poddając ocenie sieci telefonii komórkowej, z wykorzystaniem rzeczywistych danych 1 o awariach zasilania. W wyniku czego stwierdzono, że obecne podejście do autonomii zasilania 2 wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych wymaga rewizji założeń.(abstrakt oryginalny)

Globalization and the need to reach a mass audience requires from entrepreneur operating and maintaining geographically dispersed services skills to ensure non-disrupted power supply. Given the need to purchase energy from external suppliers it is necessary to assess the risk posed by a power outage of active objects, which leads to increased expenditures on ensuring the stability of the network. In this paper author identifies and evaluates the impact of power supply interruptions on the risk of running a business. Quality of mobile network is presented by availability as a key factor. Research was carried out using environmental scanning to assess mobile networks reliabilities issuing data mining on power failures in live network. As a result, it was found that the current approach to the autonomy of the power supply used in investment strategies requires a revision of the guidelines.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauer E.J., Franklin, P.H. (2006). Framework for Availability Characterization by Analyzing Outage Durations. Bell Labs Technical Journal, 11 (3), 39-46.
  2. Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
  3. Lawless J. (2000). Statistics in Reliability. Journal of the American Statistical Association, 95 (451), 989-992.
  4. Malone III B.L., Asthana A. (2006). Analyzing Network Availability of a Mobile Data Network: A Case Study. Bell Labs Technical Journal, 11 (3), 47-56.
  5. Obłój K. (2001). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
  6. Rak J. (2003). Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę. Ochrona Środowiska, 25 (2).
  7. UKE (2015). Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 r. UKE. Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pobrano z: https://www.uke.gov.pl/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-polsce-w- 2014-roku-16295 (10.06.2015).
  8. Zou W., Janic M., Kooij R., Kuipers F. (2007). On the availability of networks. Proceedings of BroadBand Europe 2007. Antwerp.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-56
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu