BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkiewicz Nelly (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Internacjonalizacja działalności badawczo rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw high-tech : Wyniki badań empirycznych
Internationalization of Research and Development (R&D) of High-tech Enterprises : Research Results
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 2, s. 203-216, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo hi-tech, Internacjonalizacja, Polityka badawczo-rozwojowa, Wyniki badań
Hi-tech company, Internationalization, R&D policy, Research results
Uwagi
summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego OPUS 6 pt. Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr umowy 2013/11/B/HS4/02135) w latach 2014-2017.
Abstrakt
Mimo wielu prób zdefiniowania przedsiębiorstwa high-tech dotychczas nie powstała jednorodna definicja. W niniejszym artykule przyjęto najprostszą definicję przedsiębiorstwa high-tech jako takiego, które w porównaniu z firmami działającymi w pozostałych branżach ma wyższy udział wydatków na badania i rozwój (B+R) w wartości finalnej (...)(fragment tekstu)

Initially, ie. in the 1980s, the internationalization of research and development (R&D) concerned primarily transnational corporations from high-tech industries, operating in small markets, where the resources of R&D were small. A decade later, under the pressure of growing competition and increasing technological sophistication of products, a growing number of enterprises started to intensify internationalization of R&D. Internationalization of R&D is an opportunity to develop the technological capacity of enterprise through access to knowledge, diversification and the complementary enlarging the scope of its technology. As a result, internationalization of R&D improves competitiveness of enterprises in global markets. The main objective of the article is to present the role of R&D internationalization in the process of internationalization of enterprises. The article includes the literature review as well as the results of a survey conducted among 263 high-tech production firms from Poland. It must be underlined that the key distinguishing feature of high-tech enterprise from traditional one (low-tech) is the amount of expenditure on research and development (R&D). In the summary of the article, the future directions of research are pointed out. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asakawa K. (2001), Organizational tensionin international R&D management: The case of Japanese firms. "Research Policy", 30.
 2. Bartlett C.A., Ghoshal S. (1989), Managing across bordres: The transnational solution. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 3. Chia-Wen Hsu, Yung-Chin Lien, Homin Chen (2015), R&D internationalization and innovation performance, "International Business Review" 24.
 4. Daszkiewicz N. (2016), Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech, PWN, Warszawa.
 5. Gassmann O., Han, Z. (2004), Motivation and barriers of foreign R&D activities in China. R&D Management, "Research Policy", 34(4).
 6. Gassmann O., von Zedtwitz M. (1999), New concepts and trends in international R&D organization, "Research Policy", 28.
 7. Kozioł-Nadolna K. (2013), Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 8. Lahiri N. (2010), Geographic Distribution of R&D activity: How does in affect innovation quality? "Academy of Management Journal", 53.
 9. Penner-Hahn J., Shaver, M. (2005), Does international research and development increase patent output? An analysis of Japanese pharmaceutical firms, "Strategic Management Journal", 26.
 10. Podręcznik Frascati (2002), Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, Paris.
 11. Poznańska K. (2008), Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw i ich umiędzynarodowienie [w]: Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, red. M. Trocki, SGH, Warszawa.
 12. Poznańska K., Kraj M. (2015), Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych, PWN, Warszawa.
 13. von Zedtwitz M., Gassmann, O. (2002), Market versus technology drive in R&D internationalization: Four different patterns of managing research and development, "Research Policy", 31.
 14. Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J. (2006), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
 15. Zander I. (1999), How do you mean 'global'? An empirical investigation of innovation networks in the multinational corporation, "Research Policy", 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu