BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Wojciech (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Tytuł
Pozycja w systemie władzy USA oraz zadania Rady ds. Monitorowania Stabilności Finansowej
Financial stability oversight council: its position in the US government and goals
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 61-74, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Stabilność finansowa, Nadzór
Financial system, Financial sustainability, Supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Zapoczątkowany w 2007 r. globalny kryzys finansowy wymusił całkowicie nowe spojrzenie polityków w wielu państwach na kwestie nadzoru i regulacji krajowego systemu finansowego oraz nadzoru transgranicznego. Z gruntowną reorganizacją porządku prawnego w tej kwestii zmierzyć się musiały także Stany Zjednoczone. Choć "uzdrowienie" sektora finansowego postrzegano jako ponadpartyjne zadanie wszystkich sił politycznych w USA2, to do zaprzysiężenia nowego prezydenta w styczniu 2009 r. podejmowano de facto doraźne środki mające na celu przysłowiowe "gaszenie pożarów". Dopiero w grudniu 2009 r. kongresman Barney Frank i senator Chris Dodd przedstawili projekt ustawy mającej w sposób kompleksowy zabezpieczyć kraj przed podobnymi scenariuszami w przyszłości. Kluczowym jej postanowieniem było utworzenie Rady ds. Monitorowania Stabilności Finansowej (Financial Stability Oversight Council - FSOC) jako organu odpowiedzialnego za identyfikację potencjalnych źródeł zagrożenia (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)dla stabilności całego sektora finansowego w USA. (fragment tekstu)

Present article discusses some of the key issues introduced to the US federal law in 2010 to ensure the stability of the financial sector in the United States. Special attention was paid to two issues, i.e. the rules and procedures under which the FSOC may considered a non-banking finance company to be important from the point of view of stability of the US financial sector (and in such situation trigger supplementary supervision by the FRS) and the procedure for controlled liquidation of a financial company considered by the FSOC to be a risk to the stability of the US financial system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Holding Company Act 1956, Pub. L. 84-511.
 2. Banking Act, Glass-Steagall Act 1933, Pub. L. 73-66.
 3. Bernanke B. S., The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath, W. W. Norton & Company, New York 2015.
 4. Dam K. W., The Subprime Crisis and Financial Regulation: International and Comparative Perspectives, "John M. Olin Law & Economics Working Paper" 2010, No. 517.
 5. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010, Pub. L. 111-203.
 6. Financial Services Modernization Act of 1999, Pub. L.106-102.
 7. Financial Stability Oversight Council Annual Report 2012, Washington 2012.
 8. Kwiatkowski W., System Rezerwy Federalnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 9. Merrill T. W., Merrill M. L., Dodd-Frank Orderly Liquidation Authority: Too Big for the Constitution?, "University of Pennsylvania Law Review" 2014, No. 165.
 10. MetLife, Inc. v. Financial Stability Oversight Council, C. A. Nr 15-0045, D. D. C. Mar. 30, 2016.
 11. Mika A., Przedkryzysowa architektura nadzorczo-regulacyjna w USA jako katalizator kryzysu subprime, "Bezpieczny Bank" 2012, nr 4 (49).
 12. Mishkin F., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
 13. Murphy E. V., Bernier M. B., Financial Stability Oversight Council: A Framework to Mitigate Systemic Risk, CRS Report to Congress, Washington 2011.
 14. Pellerin S. R., Walter J. R., Orderly Liquidation Authority as an Alternative to Bankruptcy, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly" 2012, Vol. 98/1.
 15. Riegle-Neal Act Interstate Banking and Branching Eficiency Act of 1994, Pub. L. 103-328.
 16. Saldaña M., Parallel Regimes: Bankruptcy and Dodd-Frank's Orderly Liquidation Authority, "Review of Banking & Financial Law" 2012.
 17. Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu