BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Stanisław (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Piszczek Piotr (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
Effect of the Forecast Climate Change on the Plum Tree Water Requirements in the Bydgoszcz Region
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/3, s. 1615-1624, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Produkcja owoców, Zasoby wodne
Climate change, Production of fruits, Water resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the present research has been an attempt at evaluating the water requirements of plum trees over 2016-2050 in the Bydgoszcz region drawing on the forecast changes in temperature. The paper draws on the forecasting of mean monthly temperature for the Bydgoszcz region in 2011-2050 according to the climate change scenario for Poland SRES: A1B (Bąk, Łabędzki 2014). The water requirements of the plum tree have been determined based on the indispensable precipitation determined by Kemmer and Schulz. The water requirements were calculated for the period January through December and May through September for each year in the 35-year period (2016-2050). The reference period was made up by a 35-year period immediately preceding it (1981-2015). In 2016-2050 in the Bydgoszcz region, in the light of the forecast temperature change scenarios, one should expect an increase in the water requirements of the plum tree. The annual (January-December) optimal total precipitation determined according to the Kemmer and Schulz method will increase for the plum tree from 712 mm to 807 mm (by 95 mm, which accounts for 13%). The optimal precipitation trend equations show that in the reference period (1981-2015), calculated, drawing on the Kemmer and Schulz number, the optimal annual precipitation was increasing in the plum tree in each pentad by 7.1-7.5 mm. In the forecast period (2016-2050) the water requirements will increase, however, in each pentad within a much smaller range, from 2.6 to 3.0 mm. In the summer period (May-September) determined by Kemmer and Schulz, the total precipitation optimal for the plum tree, expressing water requirements, in 2016-2050 will increase by 47 mm.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk B., Łabędzki L. 2014. Thermal conditions in Bydgoszcz region in growing seasons 2011-2050 in view of expected climate change. Journal of Water and Land Development 23: 2014, p. 21-29.
 2. Drupka St. 1976. Techniczna i rolnicza eksploatacja deszczowni. PWRiL Warszawa, 1976, p. 1-310.
 3. Dzieżyc J. 1988. Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa, 1988, p. 1-415.
 4. Grzyb Z.S., Rozpara E. 2007. Intensywny sad śliwowy. Hortpress Warszawa, 2007, p. 1-215.
 5. Jaroszewska A., Podsiadło C. 2013. Analiza wykorzystania wody przez śliwę, w różnych warunkach wodnych i nawozowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/I: 2013, p. 43-51.
 6. Jaroszewska A., Podsiadło C., Kowalewska R. 2015. Wpływ warunków wodnych na zawartość makro i mikroskładników w liściach drzew pestkowych. Cz. I. Śliwa odm. 'Amersis' i 'Cacanska Rana'. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich II/1: 2015, p. 335-347.
 7. Łabędzki L. 2009. Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 7-18.
 8. Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E., Kowalewska R. 2009. Reakcja śliw 'Amersis' i 'Cacanska Rana' na zróżnicowane warunki wilgotnościowe i nawożenie mineralne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 233-242.
 9. Rzekanowski Cz. 1989. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie najważniejszych gatunków drzew owocowych w warunkach sadu produkcyjnego. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 35: 1989, p. 1-79.
 10. Rzekanowski Cz. 2009. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 19-27.
 11. Rzekanowski Cz. 2012. Technologia nawadniania roślin sadowniczych w Polsce. Potrzeby, zasady i metody sterowania. W: Inżynieria i ochrona środowiska (monogr. pod red. M. Granopsa). Wyd. UTP, Bydgoszcz, 2012, p. 130-147.
 12. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St. 2000. The influence of drip irrigation on yields of some cultivars of stone fruit-bearing trees in central Poland under different rainfall conditions during the vegetation season. Acta Horticulturae 537, Vol. 2: 2000, p. 937-942.
 13. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St., Żarski J. 2001. Potrzeby wodne i efekty produkcyjne stosowania mikronawodnień w uprawie roślin sadowniczych w rejonie Bydgoszczy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 478: 2001, p. 313-325.
 14. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki St. 2011. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych 1: 2011, p. 51-63.
 15. Słowik K. 1973. Deszczowanie roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa, 1973, p. 1-129.
 16. Treder W., Pacholak E. 2006. Nawadnianie roślin sadowniczych. W: Nawadnianie roślin (pr. zbior. pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka), 2006, p. 333-365.
 17. Treder W., Grzyb Z., Rozpara E. 1999. The influence of irrigation on growth and yielding of plum trees cv. Bluefree grafted on Myrobalan and Wangenheim Prune. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 7: 1999, p. 20-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.121
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu