BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniak Andrzej (University of Life Sciences in Poznań), Leszczyńska Maria (University of Life Sciences in Poznań), Miler Antoni T. (University of Life Sciences in Poznań)
Tytuł
Causes of Traffic Incidents in the Wielkopolskie Province in the Years 2011-2013
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/3, s. 1625-1632, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Wypadki drogowe, Hierarchiczne metody klasyfikacyjne, Odległość euklidesowa
Road traffic safety, Road accidents, Hierarchical classification methods, Euclidean distance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Although in recent years the number of traffic accidents and collisions on Polish roads has been decreasing, it is important to identify their most significant causes. This study presents an analysis of 34 causes of road incidents reported by the police in the Wielkopolskie province in the years 2011-2013. A total of 34 causes of traffic incidents (accidents and collisions - X1, ..., X34, respectively) were grouped by means of hierarchic cluster analysis using the nearest neighbour method with Euclidean distances, in a four-dimensional space of parameters (the number of accidents - LW, the number of killed - LZ, the number of casualties, including slightly injured in collisions - LR, the number of collisions - LK). Calculations were conducted using the Statistica ver. 12 package. Analyses showed that the most common cause of traffic incidents included side collisions and rear collisions of vehicles, failure to yield to the right-of-way, failure to adjust the speed to the traffic conditions and failure to keep adequate distance between vehicles. Hitting a tree was only the 19th cause (out of 34 analysed ones); however, consequences of these incidents were tragic (8% of fatal accidents).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Leszczyńska M. (2015). Drzewa przydrożne a bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Maszynopis pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem Andrzeja Czerniaka. Katedra Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  2. Czerniak A, Tyburski Ł (2014). Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny na drogach publicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
  3. Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.
  4. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (2013) Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Dokument przyjęty przez KRBRD uchwałą nr 5/2013 z dnia 20.06.2013 r. Warszawa, czerwiec 2013.
  5. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (2016) Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w latach 20011-2015. Dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji z dnia 8.02.2016 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.122
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu