BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielska Anna (Warsaw University of Technology), Turek Agnieszka (Warsaw University of Technology)
Tytuł
Analysis of the Needs for Updates of the Land and Building Register Considering the Procedure of Exclusion of Agricultural Land from Production
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/3, s. 1633-1644, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Użytkowanie ziemi, Grunty rolne, Urbanizacja, Rejestr administracyjny
Land use, Arable land, Urbanisation, Administrative register
Uwagi
summ.
Abstrakt
Continuous economic development and expansion of urbanised land result in changes in land use. The rules of protection of arable and forest land, as well as reclamation and improvement of the useful value of land are regulated by the act of 3 February 1995 on the protection of arable and forest land with further amendments. The act particularly specifies the rules of changes in the purpose of arable and forest land, and rules of exclusion of arable and forest land from production. The change of purpose and exclusion of land from production are two basic legal instruments which must be considered by all entities planning for example conducting building investments on arable and forest land. The article presents the issue of the exclusion of arable land from production in the context of updates of land and building register. The scale of exclusions of land from production in Poland was determined. Detailed research was conducted in the Zwoleński poviat with agricultural character, located in the southern part of the Mazowieckie province. The analysis of the process of exclusion of arable land from production as well as changes in the structure of arable land use in the Zwoleński poviat in the years 2005-2014 was performed. The research employed report RRW- 11 from the implementation of provisions on the protection of arable and forest land in the scope of exclusion of land from agricultural production, reclamation and management of land and resources, and exploitation of peat deposits. The structure of changes in arable land use was determined based on data from the land and building register obtained from the Poviat Office in Zwoleń. In the studied poviat, an evident increase in the area of developed and urbanised land was observed at the expense of arable land. Lack of systematic updates of the land and building register was also determined in the scope of data concerning the purpose of land in the study period.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieda A., Jasińska E., Preweda E., (2014). Surveying Protection of Agricultural Land in Poland. The 9th International Conference "Environmental Engineering", Section: Technologies of Geodesy and Cadastre. DOI: http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.192.
  2. Duran AP, Duffy JP, Gaston KJ. (2014). Exclusion of agricultural lands in spatial conservation prioritization strategies: consequences for biodiversity and ecosystem service representation. Proc. R. Soc. B 281: 20141529. DOI: http://dx.doi.org/10.1098/ rspb.2014.1529
  3. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska [Central Statistical Office, Environmental Protection], (2014). (in Polish)
  4. Komisja Europejska, (2012). Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ograniczania, łagodzenia i kompensowania procesu zasklepiania gleby [European Commission, 2012. Guidelines on best practices in the scope of limiting, mitigating, and compensating the process of soil sealing], Luxembourg: the Publications Office of the European Union. (in Polish) http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/ soil_pl.pdf
  5. Kwartnik-Pruc A. (2011). Exclusion of Land from Agricultural and Forestry Production. Practical Problems of the Procedure. Geomatics and Environmental Engineering, Vol, 5, number 3, pp. 69-77.
  6. Pałubska J., (2012). Znaczenie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kształtowaniu cen nieruchomości, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1/III/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 187-196, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi [the meaning of fees for a land exemption from an agricultural and forest use in formation of the price level of the real estate] (in Polish)
  7. Prus B., (2012). Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce [Directions of changes in the purpose of arable and forest land in Poland], Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr. 11(2), 27-40. (in Polish)
  8. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2015 poz. 1338) [Act of 10 July 2015 on the amendment of the act on the protection of arable and forest land (Journal of Laws 2015 item 1338)]. (in Polish)
  9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 [Act of 27 March 2003 on spatial planning and spatial management (Journal of Laws 2003 No. 80 item 717)]. (in Polish)
  10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78) [Act of 3 February 1995 on the protection of arable and forest land (Journal of Laws 1995 No. 16 item 78)]. (in Polish)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.123
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu