BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łagowski Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012-2014
The Financial Effectiveness in Selected Hospitals from the Lower Silesia Area in the Years 2012-2014
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 783-790, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia, Szpitalnictwo
Health care, Health care financing, Hospital service
Uwagi
streszcz., summ., Badania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego "Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej" nr 2015/17/D/ HS4/03118.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Cel - Przeprowadzona analiza ma na celu porównanie efektywności finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012-2014. Metodologia badania - Badanie efektywności finansowania wybranych oddziałów szpitalnych przeprowadzono wykorzystując nieparametryczną metodę DEA. Wynik - Wyniki pokazują duże zróżnicowanie wśród badanych jednostek, co oznacza, że możliwa jest poprawa ich funkcjonowania, bez potrzeby zwiększania poziomu finansowania. Oryginalność/wartość - Narodowy Fundusz Zdrowia jako publiczny płatnik nie prowadzi badań dotyczących efektywności wydatkowanych środków, co niestety nie mobilizuje jednostek do podnoszenia swojej efektywności. Niniejsza analiza może stanowić materiał wstępny do szerszego badania problemu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is the comparative analysis of financial effectiveness in selected hospitals from the Lower Silesia area in the years 2012-2014. Design/methodology/approach - the comparative effectiveness test were made by using the nonparametric method - DEA. Findings - the results presents a considerable variation between the medical units that have been surveyed. It was proved that improving functioning of hospitals, without increasing their funding, is possible to achieve. Originality/value - Despite that the National Health Service is one of the greatest public payers, it doesn't conduct researches of effective management of funds in medical units. This comparative analysis can be used as an initial material for an extensive study of the problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 6, 429-444.
 2. Ćwiąkała-Małys A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim. Wrocław.
 3. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 3.
 4. Doroszewski W. (red.) Słownik języka polskiego. Pobrano z: http://doroszewski.pwn.pl (20.04.2016).
 5. Drucker P.F. (2005). Warszawa: Praktyka zarządzania.
 6. Farrell M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120, 253-290.
 7. Golinowska S., Sowada C., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świętek I., Kocot E., Seweryn M., Evetovits T. (2012). Kraków: Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania.
 8. Gospodarowicz M. (2000). Procedury oceny i analizy banków. Materiały i Studia, 103.
 9. Holstein-Beck M. (1987). Warszawa: Szkice o pracy.
 10. Liu J.S., Lu L.Y.Y., Lin B.J.Y. (2013). Data envelopment analysis 1978-2010: A citation-based literature survey. Omega, 41 (1).
 11. McGlynn E.A. (2008). Identifying, Categorizing, and Evaluating Health Care Efficiency Measures. Final Report. AHRQ Publication No. 08-0030. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, April.
 12. NFZ (2014). Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 grudnia 2014 r. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (20.04.2016).
 13. NFZ (2015). Sprawozdanie finansowe NFZ za 2014 r. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (20.04.2016).
 14. OECD.Stat Health Data. Pobrano z: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT# (20.04.2016).
 15. Palmer S., Torgerson D.J. (1999). Economics notes: Definitions of efficiency. British Medical Journal, 318 (7191), 1136-1136.
 16. Supernat, J. (2005). Zarządzanie. Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-67
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu