BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek-Jaworska Anna (University of Warsaw)
Tytuł
Book-tax Conformity in Polish Private Companies
Zgodność wyniku rachunkowego z wynikiem podatkowym w polskich prywatnych przedsiębiorstwach
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2016, t. 90, nr 146, s. 65-86, tab., załączniki, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wynik finansowy, Opodatkowanie, Księgowość, Ewidencja księgowa
Accounting, Financial performance, Taxation, Bookkeeping, Accounting records
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zdiagnozowanie, czy wynik finansowy istotnie różni się od podstawy opodatkowania i co determinuje różnice między wynikiem rachunkowym i podatkowym w polskich przedsiębiorstwach prywatnych, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. W artykule, oprócz rozpoznania poziomu zgodności ksiąg rachunkowych z księgami podatkowymi w Polsce, badano determinanty różnic między wynikiem rachunkowym a podatkowym w systemie jednoksięgowym i dwuksięgowym, z uwzględnieniem odroczonego podatku dochodowego. W badaniu wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, odporny estymator efektów stałych i estymator efektów stałych z autokorelacją pierwszego rzędu dla danych panelowych 26 657 prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i niepublicznych spółek akcyjnych za lata 2003-2014 (177 667 obserwacji). Oryginalność tego artykułu wynika z po-głębionej analizy ilościowej determinant zgodności wyniku rachunkowego z podatkowym z wykorzystaniem nowej bazy danych polskich firm prywatnych. Uzyskane wyniki potwierdzają silny istotny wpływ prawa podatkowego na kształt jednoksięgowego systemu rachunkowości w Polsce. Większe przedsiębiorstwa wykazują mniejsze różnice między wynikiem rachunkowym a podatkowym. Zgodność ksiąg rachunkowych i podatkowych jest mniejsza w prywatnych firmach, które ponoszą straty finansowe, i jednostkach prowadzących rachunkowość w systemie jednoksięgowym. Firmy rodzinne mają wyższą średnią i medianę zgodności wyniku księgowego z dochodem podatkowym niż członkowie grup kapitałowych, ze względu na większe zapotrzebowanie na informacje z ksiąg rachunkowych na potrzeby wsparcia funkcji zarządczej stewardship i monitorowania działań zarządu w grupach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify whether financial income differs significantly from the tax base in Poland and what determines these differences between accounting and taxable results in Polish private entities that are not listed on the stock exchange. In this paper, besides examining the level of book-tax conformity in Poland, we investigate the determinants of book-tax differences in the one-book and twobook accounting systems, with deferred income tax. We use the single factor ANOVA variance analysis, robust fixed effects estimator and the fixed effects linear model with an AR(1) disturbance estimator for panel data of 26,657 private limited liability and non-public joint-stock companies for the period of 2003-2014 (177,667 firm-year observations). The originality of this paper results from the deep quantitative analysis of the determinants of book-tax conformity on a novel dataset of Polish private firms. We confirm a strong significant influence of tax law on the shape of the one-book accounting system in Poland. Larger enterprises show fewer book-tax differences. Book-tax conformity is lower in private companies that incur financial losses and in private companies conducting the one-book accounting system. Family-owned companies have higher mean and median book-tax conformity than business groups members, due to higher demand for information from their accounts to support stewardship functions and to monitor the activities of the management board in the business groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajinkya B., Bhojraj S., Sengupta P. (2005), The association between outside directors, institutional investors, and the properties of management, "Journal of Accounting Research", 43, pp. 343-376.
 2. Ali A., Hwang L. (2000), Country-specific factors related to financial reporting and the value relevance of accounting data, "Journal of Accounting Research", 38, pp. 1-21.
 3. Ali A., Chen T., Radhakrishnan S. (2007), Corporate disclosures by family firms, "Journal of Accounting and Economics", 44, pp. 238-286.
 4. Armstrong Ch.S., Blouin J.L., Larcker D.F. (2012), The incentives for tax planning, "Journal of Accounting and Economics", 53 (1), pp. 391-411.
 5. Armstrong Ch.S., Guay W.R., Weber J.P. (2010), The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting, "Journal of Accounting and Economics", 50 (2-3), pp. 179-234.
 6. Atwood T.J., Drake M.S., Myers L.A. (2010), Book-tax conformity, earnings persistence and the association between earnings and future cash flows, "Journal of Accounting and Economics", 50, pp. 111-125.
 7. Atwood T.J., Drake M.S., Myers J.N., Myers L.A. (2012), Home country tax system characteristics and corporate tax avoidance: international evidence, "The Accounting Review", 87 (6), pp. 1831-1860.
 8. Ball R., Shivakumar L. (2005), Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness, "Journal of Accounting and Economics", 39, pp. 83-128.
 9. Białek-Jaworska A., Matusiewicz A. (2015), Determinants of the level of information disclosure in financial statements prepared in accordance with IFRS, "Accounting and Management Information Systems", 14 (3), pp. 453-482.
 10. Burgstahler D., Hail L., Leuz C. (2006), The importance of reporting incentives: earnings management in European private and public firms, "The Accounting Review", 81, pp. 983-1016.
 11. Cascino S., Clatworthy M., Osma B.G., Gassen J., Imam S., Jeanjean T. (2014), Who uses financial reports and for what purpose? Evidence from capital providers, "Accounting in Europe", 11 (2), pp. 185-209.
 12. Dechow P. (1994), Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: the role of accounting accruals, "Journal of Accounting & Economics", 18, pp. 3-42.
 13. Desai M.A. (2005), The degradation of reported corporate profits, "Journal of Economic Perspectives", 19 (4), pp. 171-192.
 14. Desai M.A., Dharmapala D. (2009), Earnings management, corporate tax shelters, and book-tax alignment, "National Tax Journal", 62 (1), pp. 169-186.
 15. Desai M.A., Dharmapala D. (2006), Corporate tax avoidance and high-powered incentives, "Journal of Financial Economics", 79 (1), pp. 145-179.
 16. Dobija D., Klimczak K.K. (2010), Development of accounting in Poland: market efficiency and the value relevance of reported earnings, "The International Journal of Accounting", 45, pp. 356-374.
 17. Fan J.P.H., Wong T.J. (2002), Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia, "Journal of Accounting and Economics", 33, pp. 401-425.
 18. Francis J., LaFond R., Ohlsson P., Schipper K. (2005), The market pricing of accruals quality, "Journal of Accounting and Economics", 39, pp. 295-327.
 19. Gavana G., Guggiola G., Marenzi A. (2013), Evolving connections between tax and financial reporting in Italy, "Accounting in Europe", 10 (1), pp. 43-70.
 20. Givoly D., Hayn C., Katz S. (2010), Does public ownership of equity improve earnings quality?, "Accounting Review", 85, pp. 195-225.
 21. Guay W., Kothari S.S.P., Watts R.L. (1996), A market-based evaluation of discretionary accruals, "Journal of Accounting Research (Suppl.) ", 24, pp. 83-115.
 22. Guenther D.A., Sansing R.C. (2004), The valuation relevance of reversing deferred tax liabilities, "The Accounting Review", 79 (2), pp. 437-451.
 23. GUS (2013), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., Warszawa [Central Statistical Office (CSO) (2013), Non-financial Corporate Activity in 2011, Warsaw].
 24. GUS (2012), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., Warszawa [Central Statistical Office (CSO) (2012), Non-financial Corporate Activity in 2010, Warsaw].
 25. GUS (2011), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r., Warszawa [Central Statistical Office (CSO) (2011), Non-financial Corporate Activity in 2009, Warsaw].
 26. Hanlon M., Shevlin T. (2005), Book-tax conformity for corporate income: an introduction to the issues [in:] J.M. Poterba (ed.), Tax Policy and the Economy, vol. 19, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, http://www.nber.org/books/pote05-1
 27. Hanlon M., Maydew E.L., Shevlin T. (2008), An unintended consequence of book-tax conformity: a loss of earnings informativeness, "Journal of Accounting and Economics", 46 (2-3), pp. 294-311.
 28. Hanlon M., Laplante S.K., Shevlin T. (2005), Evidence for the possible information loss of conforming book income and taxable income, "Journal of Law and Economics", 48 (2), pp. 407-442.
 29. Hung M. (2001), Accounting standards and value relevance of financial statements: an international analysis, "Journal of Accounting and Economics", 30, pp. 401-420.
 30. Laux R.C. (2013), The association between deferred tax assets and liabilities and future tax payments, "The Accounting Review", 88 (4), pp. 1357-1383.
 31. Nobes C. (2008), Accounting classification in the IFRS Era, "Australian Accounting Review", 18 (3), pp. 191-197.
 32. Norberg C. (2007), Accounting and taxation, Kari Tikka memorial lecture, EATPL Congress, June 2007, Helsinki.
 33. Richardson G., Wang B., Zhang X. (2016), Ownership structure and corporate tax avoidance: evidence from publicly listed private firms in China, "Journal of Contemporary Accounting & Economics", 12, pp. 141-158.
 34. Schipper K., Vincent L. (2003), Earnings quality, "Accounting Horizons", 17, pp. 97-110.
 35. Steijvers T., Niskanen M. (2014), Tax aggressiveness in private family firms: an agency perspective, "Journal of Family Business Strategy", 5 (4), pp. 347-357.
 36. Wang D. (2006), Founding family ownership and earnings quality, "Journal of Accounting Research", 44, pp. 619-656.
 37. Watrin Ch., Ebert N., Thomsen M. (2014), Book-tax conformity and earnings management: insights from European one- and two-book systems, "The Journal of the American Taxation Association", 36 (2), pp. 55-89.
 38. Whitaker C. (2006), How to build a bridge: eliminating the book-tax accounting GAAP, "The Tax Lawyer", 59 (1), pp. 981-994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1224933
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu