BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlonka Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Specyfika sektora przetwórstwa mięsnego w Unii Europejskiej : stan i perspektywy
The Specificity of Meat Processing Sector in the European Union : Condition and Perspectives
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 1, s. 179-197, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Integracja pionowa
Meat market, Enterprise competitiveness, Development barriers, Vertical integration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem badania było wskazanie podstawowych barier rozwojowych w sektorze przetwórstwa mięsnego (PKD 10.1) oraz kierunków działania pomagających przezwyciężyć zidentyfikowane trudności. Sektor przetwórstwa mięsnego charakteryzuje się znacznym rozdrobieniem, niskim poziomem integracji pionowej i poziomej oraz niską zyskownością. W rezultacie europejskie przedsiębiorstwa stają się mniej konkurencyjne względem światowych konkurentów.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the article was to identify the main barriers to development of the meat processing sector (PKD 10.1), and to indicate the directions of action allowing to overcome the identified problems. Meat processing sector is characterised by high fragmentation, low level of vertical and horizontal integration, and low profitability. As a result, European companies have become less competitive against global competitors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosińska, M., Wykowski, G., Nalewajk T. (2014). Ocena skutków regulacji - branża mięsna. Warszawa: Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s. 1-11.
 2. Brown, R. (2009). Global Meat Consumption, Production & Trade Policies: Strategic & Structural challenges in the Global Meat Industry. Ave Expo, GIRA Consultancy & Research Prospective et Strategie, France, s. 3-46.
 3. Brown, R. (2013). Supply and retailing of raw meat in EU-28, The new dynamics of the sharp end of the beef, pork and poultry chains 2004-2013/2014-2020. GIRA Consultancy & Research Prospective et Strategie, France, s. 5-21.
 4. Choiński, W. (2014). Sytuacja w branży mięsnej w aspekcie zakazów wynikających z wystąpienia na terytorium Polski ASF u dzików. Polskie Mięso, Informator Masarski, nr 5/2014, Wydawnictwo Masterpress, s. 20, 22-26.
 5. CSIMarket (2016). Food Processing Industry Profitability - Meat Processing, (09.11.2016) www.csimarket.com/Industry/industry_Profitability_Ratios.php?ind=505
 6. Drewnowska, B., Zienkiewicz, K. (2013). Nasze mięso w kryzysie ratuje się eksportem. (22.07.2015), www.ekonomia.rp.pl/artykul/978148.html?print=tak&p=0.
 7. Radermacher, W. (2016). The EU in the world. 2016 edition, Eurostat, Statistical Books, Belgium, s. 141-142.
 8. Jakubowska, D., Radzymińska, M. (2009). Postawy i zachowania nabywcze konsumentów wybranych narodowości wobec ryzyka związanego z konsumpcją produktów mięsnych. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 23, s. 245-252.
 9. Janczys, W. (2008). Branża mięsna na Litwie - przeddzień kryzysu?. Kurier Wileński, Dziennik Polski na Litwie, nr 95 (15891), s. 1, 3.
 10. Jortay, M. (2014). Agriculture, forestry and fishery statistics. 2014 edition, Eurostat, Statistical books, Belgium, s. 104-105.
 11. Knap-Stefaniuk, A. (2010). Polska branża mięsna. Cz. I, Analiza wybranych zagadnień, (21.07.2015), http://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p=&strona=biul_miesoknap
 12. Knecht, D., Środoń, S. (2013). Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 27, nr 1, s. 119-131.
 13. Kraciuk, J., Piekutowska, A. (2014). Zmiany globalnych łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVI, z. 5, s. 128-132.
 14. Kwasek, M. (2010). Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2005-2009, nr 180, IERiGŻ-PIB, s. 66-69.
 15. Lesisz, T.J. i in. (2013). Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Radom, s. 5-7. Lindel, D. (2015), The Food & Beverage Industry in Germany. Industry Overview, Germany Trade & Invest, issue 2014/2015, Berlin, s. 2-14.
 16. Maillard R., (2013). Czy mięso jest znowu dobrem luksusowym? Biuletyn Informacyjny Belgijskich Dostawców Mięsa, wiosna 2013, Meat News, Belgian Meat Office, s. 1.
 17. Maillard, R., Dewulf, J., Postma, M. (2013). Trendy na rynku globalnym. Biuletyn Informacyjny Belgijskich Dostawców Mięsa, wiosna 2013, Meat News, Belgian Meat Office, s. 2-4.
 18. McCann, N. (2014). Improving profitability for small and very small meat processors in Iowa. Leopold Center Completed Grant Reports M2012-16, Digital Repository, Iowa State University, Paper nr 471, s. 1-3.
 19. Michalczuk, L. (2013). Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu spożywczego w świetle badań foresightowych. Innowacyjne Mleczarstwo, nr 1(1), s. 32-36.
 20. Mikinovic, S. (2009). Future of Meat Consumption. AMA Marketing Strategies, AMA Agramarkt Austria, 05.06.2009 r., s. 14-23.
 21. Mroczek R. (red.). (2014). Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013. Program Wieloletni 2011-2014, nr 117, Warszawa: IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 20.
 22. Mroczek R. (2015). Determinanty i perspektywy rozwoju przemysłu mięsnego i drobiarskiego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15(XXX), z. 1, s. 58-67.
 23. Morkis, G. (2006). Stopień wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 3(48), s. 129-145.
 24. O'Shaughnessy, C. (2013). Wstępne badanie określające branże przemysłu spożywczego oraz podsumowujące wyniki badań krajowych i międzynarodowych, a także efekt synergii z wcześniejszymi i bieżącymi projektami i inicjatywami. Pakiet roboczy 2, D 2.1, Projekt "GREENFOODS", IEE/12/723.SI2.645697, Campden BRI, Wielka Brytania, s. 3-33.
 25. Pejsak, Z. (2016). Uwarunkowania produkcji żywca wieprzowego, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Wyzwania na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE. SGGW w Warszawie, dyskusja podczas konferencji, Warszawa.
 26. Porter, M. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 313-315.
 27. Rasz, H. (2005). Przemysł spożywczy przed i po integracji Polski z Unią Europejską.Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja, nr 1124, s. 1-8.
 28. Rycombel, D. (2005). Przemysł mięsny - wołowina i cielęcina - informacja dla przetwórców. Seria: Polska wieś w Europie, IERiGŻ, Fundacja Funduszy Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa, s. 1-9.
 29. Stępień, S. (2016). Zmiany na rynku wieprzowiny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyzwania na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE. SGGW w Warszawie, dyskusja podczas konferencji, Warszawa.
 30. Szymańska, E., Hamulczuk, M., Dziwulski, M. (2012). Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020. Ekspertyza dla MRiRW zgodna z umową nr 139/2012, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Warszawa, s. 63-79.
 31. Urban, R. (2005). Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej - konkurencyjność i szanse rozwojowe. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 7(7), s. 240-247.
 32. Wiedenhofer, H. (2012). Mięso dużej wagi, Raport na temat struktury i dynamiki europejskiego przemysłu mięsnego. Projekt realizowany przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej, EFFAT, s. 1-36.
 33. Węglarczyk, M. (2014). Branża mięsna w Hiszpanii. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Madrycie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie, s. 2-9.
 34. Ziętara, W. (2016). Uwarunkowania produkcji żywca wieprzowego. IERiGŻ-PIB. Wyzwania na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE, SGGW w Warszawie. Dyskusja podczas konferencji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1233010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu