BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołek Marcin (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Transport trolejbusowy w obsłudze ulicy Świętojańskiej w Gdyni
Trolleybus Transport in the Service of Swietojanska Street in Gdynia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2016, nr 61, s. 103-113, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika Transportu i Rynek Usług Transportowych
Słowa kluczowe
Transport miejski, Transport trolejbusowy, Usługi transportowe, Popyt, Podaż
City transport, Trolleybus transport, Transport services, Demand, Supply
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Gdynia
Poland, Gdynia
Abstrakt
Transport trolejbusowy stanowi nowoczesny i dojrzały technologicznie, niskoemisyjny środek transportu miejskiego, który w Gdyni funkcjonuje od 1943 r. Podaż transportu trolejbusowego w Gdyni od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie, stanowiąc ważny element oferty transportu miejskiego. Ma on szczególne znaczenie w obsłudze centralnej części miasta, zwłaszcza ulicy Świętojańskiej, która nale ży do najważniejszych ulic Gdyni. Udział transportu trolejbusowego w podziale podróży (przy uwzględnieniu podróży pieszych) waha się w przedziale od 25,5% do 29,3% w dniu powszednim. Popyt na transport trolejbusowy na ulicy Świętojańskiej wykazuje znaczne zróżnicowanie w skali doby (abstrakt oryginalny)

Trolleybus transport is modern and technologically matured low-emission mean of urban transport, which functions in Gdynia since 1943. Supply of trolleybus transport remains supply remained for years at a stable level, being an important element of public transport. It has a special importance in servicing the central part of the city, especially Swietojanska street, which is one of the most important streets in Gdynia. Share of trolleybus transport in modal split (including pedestrians) ranges between 25,5% and 29,3%. Demand for trolleybus transport is highly diversified in scale of day. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela, dnia 28.03.2011, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 2. Haywood P., Trams and Trolleybuses Worldwide, DTS Publishing, Croydon 2006.
 3. Hebel K., Wołek M., The Perception of Modes of Public Transport Compared to the Travel Behaviour of Urban Inhabitants in the Light of Market Research, "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" 2016, no. 90. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.1.
 4. Maisonnave H., Pycroft J., Saveyn B., Ciscar J.-C., Does climate policy make the EU economy more resilient to oil price rises? A CGE analysis, "Energy Policy" 2012, no. 47.
 5. Materiały wewnętrzne Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.
 6. Materiały wewnętrzne Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
 7. Materiały wewnętrzne Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
 8. Pudło J., Trolejbusy w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2011.
 9. Strategia rozwoju miasta Gdynia, czerwiec 2003.
 10. Wołek M., Badania natężenia i struktury ruchu na ul. Świętojańskiej w Gdyni w 2015 roku. Raport opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, maj-październik 2015.
 11. Wołek M., Promocja transportu trolejbusowego w oewietle analizy studiów przypadków Gdyni i Salzburga, "Transport Miejski i Regionalny" 2013, nr 7.
 12. Wołek M., Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 4.
 13. Wyszomirski O., Hebel H., 70 lat trolejbusów w Gdyni, "Autobusy" 2013, nr 7-8. www.trolleymotion.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu