BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perechuda Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
W stronę postmodernistycznych metodologii badania bytów pustych w biznesie
In a search of the business empty beings in the postmodern methodology
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 4, s. 83-99, rys., bibliogr. 14 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Metodologia badań, Analiza biznesowa
Research methodology, Business analysis
Abstrakt
Pustość rozumiana jako potencjalność jest naturą nieograniczonego manifestowania się oraz anihilowania niesubstancjalnych zjawisk organizacyjnych. Cechy te sprawiają, że prowadzenie badań w tak odrealnionym i nieuchwytnym polu percepcji badawczej jest problematyczne ex definitione. Bowiem jak naukowo potwierdzać, że byt istnieje i ma określone właściwości, skoro ich przejawy są tylko "iluzją" postrzegającego i bez której nie mogą się jawić. W artykule zaprezentowano więc esencję "niedualności" postrzegania współczesnych organizacji, które w coraz większym stopniu bazują na grze "wirtualnego" odurzania. Dla postmodernistycznego, "zlęknionego" obywatela świata bycie w strumieniu komunikowania się jest istotniejsze aniżeli dokonywanie i zapominanie o jednorazowych lub nawet powtarzalnych zakupach (po zakupach okazuje się, że wciąż poszukuje znaczeń). Aby trafniej i precyzyjniej identyfikować grę bytów pustych, należy więc "oswoić się" z koniecznością odejścia od klasycznych metodologii poznania na rzecz metodologii postmodernistycznych. Należy je jednak traktować znacznie szerzej aniżeli "tylko" metodologię badań, ponieważ ich ugruntowanie jest powiązane z aspektami widzenia świata w ogóle, tzn. zarówno ze strony badającego - postrzegającego i projektującego badane zjawiska, jak i tych, którzy jawią sią jako jego emanacje.(abstrakt oryginalny)

Organizational potentiality can be understood as the nature of manifesting and annihilating processes of endless events (organizational entity). However, their appearances are directly correlated with and depend on the interpreting process. According to the postmodernism methodology in any research game, a crucial role plays the degree of watchfulness, mindfulness and awareness of participating interpreter (also observer and researcher). In the article was emphasized that the classical researching methodology and methods are not any more adequate for investigating highly virtualizing, digitalizing and dematerializing organizational events and products. In order to do so, the research field perception has to be reunified (liberate) from fallowing relations that classically are present within it: perceived object, perceived subject and researching process. In that way can be understood the state of non-dual perception, adequate for detecting "empty beings". The ontological fundamental of this methodological approach is based on the emptiness philosophy, that according to authors point of view, is promising for reflecting such intangible, abstractive, imaginative and momentary nature of modern organizational phenomena.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citali Rovirosa-Madrazo, Wyd. Literackie, Warszawa 2010.
 2. Bauman Z., 44 listy ze świat płynnej nowoczesności, Wyd. Literackie, Warszawa 2011.
 3. Clemente A., Norbu N. Cz., Najwyższe źródło. Kundzie Dzialpo. Podstawowa tantra Dzogczen Semde, Wyd. NORBU, Warszawa 2012.
 4. Czarniawska B., Trochę inna teoria zarządzania, Poltex, Warszawa 2013.
 5. Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 6. Hołodnik D., Perechuda K., Struktury "chwilowe", [w:] Perechuda K., Chomiak-Orsa I. (red.), Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 124-132.
 7. Hołodnik D., Perechuda K., Strumieniowanie energii klienta. Transmisja znaczeń, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016.
 8. Ilnicki R., Technicyzacja jako wirtualizacja kultury w świetle ontologii wirtualności, [w:] Zacher L. (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, Poltex, Warszawa 2013, s. 355-376.
 9. Jemielniak D. (red.), Czym są badania jakościowe?, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 10. Kudelska M. (red.), Filozofia Wschodu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 11. Kurpiewski W., Filozofia pradżniaparamita. Droga bodhisattwy, Wyd. A, Kraków 2006.
 12. Nagardżuna, Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania, Wyd. Marek Drewiecki, Kęty 2014.
 13. Przybysławiski A., Buddyjska filozofia pustki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 14. Zohar D., Marshall I., IQ? EQ? SQ?. Spirituelle Intelligenz - Das unentdeckte Potenzial, J. Kamphausen Verlag, Bielefeld 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu