BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rucińska Danuta (Uniwersytet Gdański), Falevich Leonid
Tytuł
Import węgla kamiennego do Polski - problemy rynkowe i transportowe
The Coal Import to Poland - the Problems of Market and Transport Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2016, nr 61, s. 181-192, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika Transportu i Rynek Usług Transportowych
Słowa kluczowe
Import, Zarządzanie logistyczne, Górnictwo węgla kamiennego, Transport
Import, Logistic management, Hard bituminous coal mining, Transport
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Na współczesnym, europejskim rynku węgla kamiennego trwa aktywna walka konkurencyjna. Jej stymulatorem w 2016 r. jest niski poziom światowych cen węglowodorów kopalnych (ropa naftowa, węgiel, torf). Zadaniem przedsiębiorstw w sektorze wydobycia węgla kamiennego jest zapewnienie stabilnej sprzeda- ży własnej produkcji. W tym celu większość dużych producentów węgla kamiennego dywersyfikuje kierunki sprzedaży na rynkach lokalnych i zagranicznych. Zagraniczny węgiel jest również dostępny na polskim rynku, a dominującą rolę w imporcie odgrywa węgiel z Rosji, konkurując z wydobywanym w polskich, państwowych kopalniach. W celu utrzymywania konkurencyjnej pozycji eksporterzy są zainteresowani optymalnym transportem węgla pod względem kosztów i logistyki (abstrakt oryginalny)

The present-day European coal market is experiencing active competitive struggle. The stimulus for that currently is the low price for hydrocarbons (oil, coal, peat) all over the world. The primary goal of coal mining enterprises is to ensure stable sales of their products. For this purpose, most major coal producers diversify their sales trends for local and overseas markets. The production of foreign companies is also present in Poland. In order to ensure the competitive position, the exporters are interested in finding the optimal transport of coal in terms of costs and logistics (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argus Media, http://www.argusmedia.com/coal/.
 2. Bendyk E., Papajak U., Popkiewicz M., Sutowski M., Polski węgiel, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 3. Dane Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., https://www.arp.pl/.
 4. Dane Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/.
 5. Dane KTK Polska Sp. z o.o., http://ktkpolska.pl/.
 6. Dubiński J., Turek M., Aleksa H., Węgiel kamienny dla energetyki zawodowej w aspekcie wymogów ekologicznych, "Górnictwo i Środowisko" 2005, nr 2.
 7. Dudała J., Górnictwo: wypracować kompromis, uporządkować rynek, http://www.wnp.pl/wiadomosci/ gornictwo-wypracowac-kompromis-uporzadkowac-rynek,270391_1_0_0.html.
 8. EURACOAL, Annual report 2015, https://euracoal.eu/library/annual-reports/.
 9. Graniszewska M., Rosyjski węgiel znów ma wzięcie, "Puls Biznesu", 25.07.2016.
 10. Imports: Coal and coke by country and type, His Inc., http://connect.ihs.com/Capabilities/ COL.
 11. Lorenz U., Węgiel energetyczny na świecie - sytuacja w 2013 roku i perspektywy, http://docplayer. pl/4150114-Urszula-lorenz-dr-inz-instytut-gospodarki-surowcami-mineralnymi-i-energia- pan-krakow.html.
 12. Sektor energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., www.paiz.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu