BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bencheva Nelly (Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria), Tepavicharova Milena (Higer School of Security and Economy, Plovdiv), Wrzochalska Agnieszka (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute, Warsaw)
Tytuł
Characteristics and Trends in the Development of Professional Competence of the Human Capital in the Agricultural Sector
Charakterystyka i kierunki rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w sektorze rolnym
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 1, s. 148-160, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Kapitał ludzki, Kompetencje pracownicze
Agriculture, Human capital, Employees competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach rozwój kompetencji zawodowych jest coraz częściej związany z wynikami i oceną kapitału ludzkiego oraz rozwojem kariery. Tworzenie kapitału ludzkiego wymaga działań skoncentrowanych na poprawie konkretnej wiedzy, konkretnych umiejętności i zdolności. Analiza stanu i kierunków rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w sektorze rolnym Bułgarii ukazuje wiele możliwości jego skutecznego wykorzystania i zarządzania. Niniejszy artykuł ma na celu zidentyfikowanie kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w sektorze rolnym przez analizę i prezentację kierunków jego rozwoju. Praca obejmuje okres od stycznia do listopada 2015 r. Opiera się na danych zaczerpniętych z ankiet specjalnie zaprojektowanych do tego celu oraz na bezpośrednich kontaktach, dokumentacji firmowej itd. Do sprecyzowania danych i informacji zastosowano metodę wywiadu. Problemy i możliwości rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w rolnictwie zaprezentowano i oceniono według otrzymanych odpowiedzi.(abstrakt oryginalny)

During recent years, the development of professional competencies is more frequently linked with the processes of performance, evaluation and career development of the human capital. Their formation requires focused actions to improve particular knowledge, skills and abilities. The analysis of the status and trends in the professional competences of the human capital in the agricultural sector in Bulgaria reveals a number of opportunities for their effective use and management. The purpose of this article is to outline the professional competences of the human capital in the agricultural sector by analysing and presenting the trends in their development. The study covers the period between January and November 2015. It is based on data from polls specially designed for the purpose of the analysis, direct contacts, corporate documentation, etc. The interviews are applied to specify the data and information. The issues and prospects for the development of professional competences of the human capital in agriculture are presented and rated according to the responses received.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bencheva, N., Tepavicharova, M. (2011). Autodidactic instruments for increasing the expertise of managers and staff. National Conference "Learning from the crisis - lessons learned, recommendations and strategies", CEA, 13 May 2011, Plovdiv, s. 155-167.
 2. CIPD. Competency and Competency Framework Survey. Latest version April 2007.
 3. Dubois, D., Rothwell, W. (2004). Competency-Based Human Resource Management. Davies - Black Publishing.
 4. Employers' perception of graduate employability (2010). Flash Euro barometer. Pobrane z: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_304_en.pdf.
 5. Graduate Employability: What do employers think and want? (2008). Pobrane z: http:// ec.europa.eu/education/higher-education/doc/business/graduate_en.pdf.
 6. Lisbon Council - "Europe 2020: Why Skills are Key for Europe's Future". Pobrane z: http:// www.lisboncouncil,net/publication/publication/54-skillseuroprsfuture.html.
 7. MAF (2015). Agrostatistics, Structure of the Agricultural Holdings.
 8. Project "Development and implementation of an information system to evaluate the competence of the workforce in sectors and regions". Concept for the establishment of a national reference network.
 9. Ready to grow: business priorities for education and skills. Education and skills survey (2010). Pobrane z: http://www.cbi.org.uk/ndbs/content.nsf/802737AED3E3420580256 706005390AE/C4393B860D00478E802576C6003B0679.
 10. Study of professional competencies of human capital in the agricultural sector. January- -November 2015.
 11. The Definition and Selection of Key Competencies (2010). Pobrane z: http://www.oecd.org/ dataoecd/47/61/35070367.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1233097
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu