BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zaspokojenie potrzeb wodnych jako przesłanka kaskady dolnej Wisły
The Assurance of Water Necessities as a Condition for the Lover Vistula Cascade
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2016, nr 60, s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 1
Słowa kluczowe
Zasoby wodne, Drogi wodne, Rolnictwo, Leśnictwo, Koszty zaniechania
Water resources, Waterways, Agriculture, Forestry, Cost of inaction
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Specyficzną cechą śródlądowych dróg wodnych jest wielofunkcyjność. Celowość zagospodarowania szlaków wynika nie tylko z przesłanek transportowych, ale także gospodarczych związanych z realizacją innych istotnych funkcji, w tym zaopatrzenia w wodę. W Polsce istnieje obecnie poważne ryzyko wzrostu ponoszonych przez gospodarkę kosztów zaniechania zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych związanych z pogłębianiem się problemu ograniczoności zasobów wodnych. Zagadnienie to w dużym stopniu dotyczy regionów położonych nad drogą wodną dolna Wisła. Zagospodarowanie tego odcinka Wisły, głównie poprzez jej kanalizację (zestopniowanie), może istotnie przyczynić się do poprawy bilansu wodnego w tym regionie. W tym świetle celem artykułu jest przedstawienie: - korzyści gospodarczych i o charakterze nierynkowym, wynikających z zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych, - stanu zasobów wodnych w Polsce, - ryzyka pogłębiania się skutków deficytu wody w regionie drogi wodnej dolnej Wisły. (fragment tekstu)

There is a considerable risk of water supply shortage. In Poland the problem specifically concerns the regions of Lower Vistula, such as Mazovia and Kujawy. Therefore, construction of The Lower Vistula Cascade would result in the improvement of water balance in the regions. In this respect the article considers: - the advantages of inland waterways development, - the level of water resources in Poland, - the results of water shortage in the Lower Vistula Region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ceny zbóż, http://agrobiznes.money.pl/ceny-zboz/
 2. Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej. Załącznik 1 do projektu polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010
 3. Elektrownia Kozienice chce zbudować próg na Wioele, http://energetyka.wnp.pl/elektrownia- kozienice-chce-zbudowac-prog-na-wisle,260963_1_0_0.html
 4. Eurostat, Water exploitation index, http://ec.europa.eu/eurostat/ tgm/refreshTableAction. do?tab=table&plugin= 1&pcode=tsdnr310&language=en
 5. Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z.W., Zasoby wodne a ich wykorzystanie, "Nauka" 2014, nr 1
 6. Leśnictwo, GUS, Warszawa 2014
 7. Materiały wewnętrzne, Elektrownia Wodna Włocławek, Włocławek 2015
 8. Mały rocznik statystyczny Polski 2001, GUS, Warszawa 2001
 9. Mały rocznik statystyczny Polski 2015, GUS, Warszawa 2015
 10. Mikulski Z., Powstanie pojęcia gospodarki wodnej i jej początki jako dyscypliny naukowej w Polsce, "Gospodarka Wodna" 1996, nr 2
 11. Ochrona Środowiska 2015, GUS, Warszawa 2015
 12. Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Informacja o obszarach zagrożonych suszą rolniczą, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr. gov.pl/aktualnosci/artykuly/informacja-o-formach-pomocy-dla-rolnikow-poszkodowanych- w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycz.html
 13. Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2014
 14. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009
 15. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2014
 16. Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej, red. J. Kulczyk, T. Nowakowski, CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza Nasz Dom i Ogród, Wrocław 2008
 17. Susza w rolnictwie: niewiele komisji oszacowało straty, http://www.polskieradio.pl/42/ 3166/Artykul/1483202,Susza-w-rolnictwie-niewiele-komisji-oszacowalo-straty
 18. Water exploitation index, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table& plugin=1&pcode=tsdnr310 &language=en
 19. Zasoby wodne, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego, http:// hydro.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=zasoby-wodne
 20. Ziemia sucha jak pieprz, uprawy marnieją w oczach, a rolnicy liczą straty, StrefaAgro, http://www.strefaagro.nto.pl/artykul/ziemia-sucha-jak-pieprz-uprawy-marnieja-woczach- rolnicy-licza-straty
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu