BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ochrona przeciwpowodziowa jako warunek zagospodarowania dolnej Wisły
Flood Protection as a Condition of Development the Lower Vistula
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2016, nr 60, s. 23-34, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 1
Słowa kluczowe
Powódź, Infrastruktura, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Flood, Infrastructure, Town spatial development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wielkość strat powodziowych w Polsce jest bardzo trudna do określenia, brak bowiem wiarygodnych statystyk. Roczniki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) podają straty powodziowe tylko w niektórych latach i to "najważniejsze", gdy jednak porówna się je z danymi MSWiA, bywa, że są one wielokrotnie niższe. Przytaczane w różnych publikacjach wielkości strat też znacznie się róż- nią. Z tabeli 2 wynika, że łączne straty spowodowane przez powodzie wyniosły około 30 mld PLN, w zestawieniu nie uwzględniono jednak niektórych mniejszych powodzi, a ponadto straty podane są w cenach bieżących. Dlatego też bardziej wiarygodne wydają się dane Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zostały one przedstawione na rysunku 2 w cenach z 2010 r. (fragment tekstu)

Current status in the area of Lower Vistula certainly does not meet today's expectations with regard to flood protection, and the methods used as emergency interventions are simply the thriftlessness. Expenditures incurred to cover flood losses only partially compensate the losses. Usually after the larger floods for many years does not attain the initial state in the areas flooded. These measures, do not improve the state of flood protection. If the same resources would be to invested in the multipurpose development of the Lower Vistula, flood losses could be eliminated or at least greatly reduced (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Depczyński W., Włocławek, 40 lat stopnia wodnego - fakty i mity o zagrożeniu, http://www. inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wloclawek__40_lat _stopnia_wodnego_-_fakty_i_mity_o_zagrozeniu,3146
  2. Gawłowski S., Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 16249 w sprawie stanu technicznego tamy na Wiśle we Włocławku, Warszawa, 6 lipca 2010 r.
  3. Materiały Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Warszawa 2015
  4. Pajewska-Kwaśny R., Zagrożenie katastrofami naturalnymi w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2012, nr 3
  5. Pajewska-Kwaśny R., Tomaszewska I., Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych, http://jmf.wzr.pl/pim/ 2013_2_5_15.pdf
  6. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, cz. I, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, http://warszawa.rzgw.gov.pl/OKI/upload/ browser/aktualnosci/Prezentacja1 dla Warszawy.pdf [dostęp: 20.07.2015]
  7. Walczykiewicz T., Monografia powodzi - Wisła, maj-czerwiec 2010, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, http://shp.org.pl/Seminaria/ 20_04_2011/Wisla_10.pdf
  8. Wstępna ocena ryzyka powodziowego. Mapa obszarów narażonych na ryzyko powodzi, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_ Informacje/WORP/Polska/1.jpg [dostęp: 20.07.2015]
  9. Zagrożenie dla stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku, wypowiedź prof. dr. hab. inż. Wojciecha Wolskiego, przewodniczącego Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Energia XXI - Prywatyzacja polskiej energetyki, cz. 4, dodatek reklamowy do Rzeczpospolitej, 14.03.2000, nr 62 (5532)
  10. Żuławy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, http://www.gdansk.rzgw. gov.pl/index.php?mod=content&path=2,329,331#zulawy
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu