BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryl Bronisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ obciążeń podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa
The Impact of the Tax Burden on the Company's Accounting System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 5-18, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i controlling
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Rachunkowość, Podatki, Ewidencja księgowa
Enterprises, Accounting, Taxes, Accounting records
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podatki odgrywają istotną rolę w rzeczywistości gospodarczej. Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu obciążeń podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że obciążenia podatkowe znacznie oddziałują na ten system: wpływają nie tylko na ewidencję, ale również na wycenę bilansową poszczególnych aktywów i pasywów. W prowadzonych badaniach wykorzystano analizę regulacji prawnych oraz dedukcję i syntezę.(abstrakt autora)

Taxes are an issue that has a significant impact on the real economy. The aim of the article is to present the analysis of the tax burden impact on the company's accounting system. The analysis shows that the tax burden has a very significant impact on the company's accounting system. It affects not only accounting records but also has an influence on the balance sheet valuation of individual assets and liabilities. In this study, an analysis of regulations, deduction and synthesis were used(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, ZYSK I S-KA Wydawnictwo, Poznań 2011.
 2. Gierusz B., Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości, PWE, Warszawa 2014.
 3. Gomłowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2011.
 4. Grześkiewicz Z., Odroczony podatek dochodowy, SKwP, Warszawa 2002.
 5. Kosakowski E., Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2015 r., w: Zamknięcie roku 2015 ("Rachunkowość" 2015, zeszyt specjalny).
 6. Martyniuk T., Małkowska D., Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2010.
 7. Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, sp. z o.o. w Warszawie z udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 8. Prawo podatkowe, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 9. Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie księgowych w Polsce - Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2011.
 10. Rachunkowość finansowa obszary problemowe, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 11. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
 12. Samelak J., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 13. Sławski Cz., Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2015 r., Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wielkopolski 2015.
 14. Ustawa z dnia 1 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst ujednolicony z dnia 11.03.2013 r.,
 17. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. Walińska E., Wencel A. Podatek dochodowy bieżący i odroczony, wydawnictwo A.D. Drągowski, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu