BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knasiński Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój systemu controllingu w POL-EKO-APARATURA SP.J. - studium przypadku
Development of Controlling System in POL-EKO-APARATURA SP.J. - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 37-51, tab.,rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i controlling
Słowa kluczowe
Wdrażanie systemów controllingu, Koszty zmienne, Struktura przedsiębiorstwa
Implementation of controlling systems, Variable costs, Structure of company
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedsiębiorstwo POL EKO APARATURA SP.J. w 1990 r. rozpoczęło swoją działalność od sprzedaży kilku produktów. Przez 25 lat swojej działalności znacznie rozszerzyło swoją ofertę oraz rozwinęło proces produkcyjny, nie zmieniając jednocześnie systemu księgowego. Szczegółowa i rzetelna ocena rentowności jest możliwa tylko wtedy, gdy za rozwojem przedsiębiorstwa podąża sposób pomiaru, wyceny, rozliczania i kalkulacji kosztów. W związku z tym podjęto decyzję o wdrożeniu działań controllingowych, których zadaniem jest zarówno poprawa organizacji pracy, jak i uzyskanie wiarygodnych informacji na temat kosztów i rentowności. Konieczne było zarówno wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej oraz polityce magazynowej, jak i w planie kont. Opracowany także został wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych. Celem artykułu jest przedstawienie zadań controllingu na tle wcześniejszych rozwiązań.(abstrakt autora)

POL-EKO-APARATURA SP.J. has started activity in 1990. At the beginning, company was selling only a few types of products, but now (after 25 years) it manufactures and sells many types of laboratory devices and equipment. Detailed and reliable evaluation of profitability is possible only when enterprise develop together with methods of measurement, valuation, accounting and cost calculation at the same time. Unfortunately, during this period POL-EKO-APARATURA SP.J. have not developed its method for calculation of costs. Therefore, the profitability analysis became overall and unreliable. Management of the company made the decision to initiate a controlling process. The main goals of controlling are improvement of work organization and proper system of cost calculation. Organization had to change organizational structure, storage policy and chart of accounts. Controlling needs a new tool to monitor all processes. In this connection company created a tool named multi-level and multi-block marginal costing. This article presents the tasks of controlling on the background of earlier approaches.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, New York 2010, s. 520-522, za: B. Nita B., Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 194.
  2. Jemielniak D., Latusek D., Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, WSPiZ, Warszawa 2005, s. 92.
  3. Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków zastosowań w warunkach polskich, Semper, Warszawa 1998, s. 27, za: E. Nowak, Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 49.
  4. Sierocki R., Zintegrowane systemy informacyjno-analityczne w realizacji systemów controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1101 (2006), s. 153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu