BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książkiewicz Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Bezpieczeństwo informacji w procesie morskiej spedycji kontenerowej
Data Security in Maritime Container Forwarding Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2016, nr 60, s. 61-70, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 1
Słowa kluczowe
Spedycja, Transport morski, Cyfryzacja
Freight forwarding, Sea transport, Digitization
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Cyfryzacja współczesnej gospodarki umożliwia szybki transfer coraz większej ilości informacji oraz ich przetwarzanie. Procesom gospodarczym towarzyszy nieustanna cyfrowa wymiana danych pomiędzy uczestnikami, którzy posługują się rozmaitymi narzędziami IT wspomagającymi ich działalność i umożliwiaj- ącymi efektywną komunikację oraz przepływ dokumentów. Ilość danych generowanych i gromadzonych w przedsiębiorstwach rośnie w bardzo szybkim tempie, dodatkowo większość z tych danych ma charakter informacji poufnych, stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstw. Kradzież informacji staje się coraz częściej celem cyberataków, których ofiarami padają przedsiębiorstwa z wszystkich branż i sektorów gospodarki - w tym również firmy z sektora transportu i spedycji. Bezpieczeństwo danych zawartych w przekazywanych komunikatach ma kluczowe znaczenie dla powodzenia rynkowego przedsiębiorstw i staje się integralną częścią strategii konkurencyjnych. Świadomość zagro- żeń wynikających z charakteru procesów występujących w przedsiębiorstwie oraz ocena ryzyka ich wystąpienia są integralnymi elementami procesu zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń, jakie wynikają z konieczności gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych towarzyszących procesom w morskiej spedycji kontenerowej wraz ze wskazaniem możliwości ograniczenia ryzyka ich wystąpienia. (fragment tekstu)

International economy undergoes a continuous process of data digitalization. The process gives way for cost savings, time saving and higher level of data accuracy as companies adopt electronic communication tools and electronic data transfer. Freight forwarders use information and communication technologies to connect with other subjects in the supply chains. They also use operational IT systems to manage and store data related to the forwarding processes. However managing electronic data induces many threats to data security. Cyber risk awareness and risk assessment become an integral part of management strategy. The aim of the article is to present threats related to electronic data management and storage in the process of maritime forwarding, together with the possible risk-reducing actions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GIODO: ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007
  2. Koszewski R., Technologie informatyczne w działalności spedytora [w:] Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2009
  3. Książkiewicz D., Bezpieczeństwo danych w procesach biznesowych. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa.
  4. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016
  5. Salomon A., Spedycja. Teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012
  6. W obronie cyfrowych granic, czyli 5 rad aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed cyber ryzykiem, Raport PwC, http://raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu