BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecka Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Parzonko Anna J. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Preferencje osób starszych uczestniczących w wyjazdach turystycznych
Preferences of Senior Tourists
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 6, s. 5-12, rys., bibliogr. 9 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Turystyka, Preferencje konsumenta, Urlop wypoczynkowy
Elderly people, Tourism, Consumer preferences, Holiday leave
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zwiększająca się liczba osób starszych w społeczeństwie sprawia, że jest to znacząca grupa konsumentów stanowiąca odrębny segment odbiorców w każdej dziedzinie, w tym w turystyce. Aby stworzyć atrakcyjne oferty dla seniorów, należy dokładnie rozpoznać i przeanalizować ich potrzeby oraz preferencje. Przeprowadzono badania empiryczne za pomocą metody sondażu diagnostycznego przy zastosowaniu techniki ankietowej wśród 49 uczestników Pikniku "Seniorada" zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+ wraz z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pozyskany materiał empiryczny umożliwił ocenę częstotliwości wyjazdów seniorów, preferencji dotyczących zagospodarowania czasu wolnego podczas wyjazdu m.in. preferowanych form uprawiania turystyki czy też sposobu organizacji wycieczek. (abstrakt oryginalny)

The number of seniors in society is on the rise which makes them an increasingly significant group of consumers which forms a distinct segment of clients in various areas, including tourism. To create attractive offers for older travelers, it is necessary to identify and analyze their needs and preferences. This paper presents the results of an empirical study involving the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique. The respondents were 49 participants of "Seniorada" picnic organized by the European Association of Physical Activity 50+ and Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw. The collected empirical material provides data on the frequency of seniors' travels, their preferences regarding the tour attractions, preferred forms of travelling and tour organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuro Podróży WATRA TRAVEL, www.senior.watra-travel.pl.
  2. Blecharz J., Siekańska M.: Psychologiczna charakterystyka starzenia się i starości, [w:] Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Red. naukowa A. Marchewka, Z. Dąbrowski i J. Żołądź. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego", Bruksela 2010.
  4. Kozłowski J.: Psychologia starzenia się, www.psyjk.strony.ug.edu.pl
  5. Marketing dla seniorów, czyli jak formułować przekaz do osoby starszej, www.alterweb.pl
  6. Plak J.: Senior jako konsument dóbr i odbiorca usług rynkowych. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, www.gu.com.pl.
  7. Trafiałek E.: Starzenie się i starość. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2006.
  8. Wczasy dla seniorów Hiszpania,www.r.pl
  9. www.ec.europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu