BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy
Selected Aspects of City Break Travel on Warsaw Example
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 6, s. 23-34, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka miejska
Urban tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Artykuł analizuje zjawisko podróży typu city break, a w szczególności charakterystyczne dla tej formy podróży cechy oraz czynniki, które wpłynęły na jego rozwój. Głównym miastem krótkich pobytów turystycznych w Polsce oprócz Krakowa jest Warszawa, lecz dynamicznie rośnie znaczenie miast położonych poza stolicą, głównie Gdańska, Poznania i Wrocławia. W pracy przedstawiono czynniki warunkujące rozwój turystyki city break oraz elementy potencjału turystycznego Warszawy, umożliwiające rozwój tej formy turystyki w mieście. (abstrakt oryginalny)

The article study the phenomenon of city break travel, in particular characteristic of this form of travel features and the factors that influenced its development. The main city break travel place in Poland, besides Kraków, is Warsaw, but the growing importance of cities located outside the capital, especially Gdansk, Poznan and Wroclaw. The paper presents the factors influencing the development of tourism city break and elements of the tourism potential of Warsaw, enabling the development of this form of tourism in the city. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2011 roku", Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa
 2. Berger R.: European Capital City Tourism. Report - Analysis and findings, Roland Berger Strategy Consultants, Wiedeń 2012.
 3. Dunne G., Buckley J., Flanagan S.: City Break Motivation: The Case of Dublin a Successful National Capital., Dublin Institute of Technology, Dublin 2007.
 4. Dunne G.: Motivation and Decision Making in City Break, Dublin Institute of Technology, Dublin 2009.
 5. "Euromonitor International, Euromonitor International's Top 100 City Destinations Ranking 2016"; http://www.euromonitor.com/travel-and-tourism.
 6. Iwanicki G., Dłużewska A.: Wybrane aspekty zagranicznej turystyki clubbingowej w Trójmieście, Turystyka Kulturowa, nr 12/2014.
 7. Miasta wojewódzkie. Podstawowe dane statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, nr 17, Warszawa 2009.
 8. Kowalczyk A.: Nowe formy turystyki miejskiej, "Prace i Studia Geograficzne", tom 35, Warszawa 2005.
 9. Kurek W.: Frekwencja w atrakcjach turystycznych w 2014 r., Wyd. POT, Warszawa 2014.
 10. Page S.J.: Urban tourism: evaluating tourists' experience of urban places, [w:] C. Ryan (red.) The Tourist Experience, Continuum, Londyn 2002.
 11. Piotrowski J.: Atrakcyjność turystyczna małych ojczyzn Warszawy, 2014; www.almamer.pl.
 12. Prylińska M., Ratkowska P.: City break - próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych, "Turystyka Kulturowa", www.turystykakulturowa.org nr10/2009.
 13. Raport o polskich metropoliach 2015 (www.pwc.pl).
 14. "Szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie w 2015", IPSOS, Warszawa 2015.
 15. Szymkowiak A.: Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w formie city break, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 2014, vol. 2, no. 3 (264).
 16. Trew J., Cockerell N.: The European Market for UK City Breaks, "Tourism Insights" Vol. 14, London 2002.
 17. Wade R.: 56 European cities by price: Europe Backpacker Index for 2016, http://www.priceoftravel.com (19.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu