BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jęczmyk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Maćkowiak Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej
Entrepreneurship as an Important Feature in Creating Rural Tourism Products
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 6, s. 35-45, tab., bibliogr. 30 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Przedsiębiorczość, Produkt turystyczny
Rural tourism, Entrepreneurship, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie związku pomiędzy postawą przedsiębiorczą osób podejmujących działalność gospodarczą w zakresie turystyki wiejskiej a budowaniem produktów turystycznych. Przygotowanie oferty, która zyska uznanie wymagających turystów, jest związane z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorczego osoby ją tworzącej i danego obszaru recepcyjnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show the relationship between the entrepreneurial attitude of individuals undertaking economic activity in the rural tourism, and building tourism products. Preparing tourist offer that will gain appreciation of demanding tourists, is associated with the use of the entrepreneurial potential of the person creating it, and the reception area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Zając J.: Typologia gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa mazowieckiego, "Problemy zarządzania" 2006, nr 13.
 2. Altkorn J.: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1995.
 3. Bednarczyk M. (red. naukowa): Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 4. Drücker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady: PWE, Warszawa 1992.
 5. Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa 2012.
 6. Forbord M., Schermerb M., Grießmairc K.: Stability and variety - Products, organization and institutionalization in farm tourism. "Tourism Management" 2012, nr 33.
 7. Golian S., Mazurek-Kusiak A.: Ocena współpracy właścicieli nowo powstających gospodarstw agroturystycznych z samorządami, ODR-ami i jednostkami naukowymi w zakresie rozwoju promocji usług agroturystycznych. "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej" 2011, nr 90.
 8. Gołembski G.: Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 9. Gruszecki T.: Przedsiębiorca. Cedor, Warszawa 1994.
 10. Grzybowska A.: Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2012, nr 724 (97).
 11. Jaafar M., Rasoolimanesh S.M., Lonik K.A.T.: Tourism growth and entrepreneurship: Empirical analysis of development of rural highlands. "Tourism Management Perspectives" April 2015, Volume 14.
 12. Jęczmyk A., Maćkowiak M.: Przedsiębiorczość w agroturystyce, [w:] Przedsiębiorczość w turystyce. Red. naukowa S.J. Snarski i M. Jalinik. Wydawnictwo EkoPress, Białystok 2014.
 13. Kaczmarek J. Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 14. Kapusta F.: Przedsiębiorczość - teoria i praktyka. WZZiB, Poznań 2006.
 15. Kastenholz E., Carneiro M.J., Marques C.P.,Lima J.: Understanding and managing the rural tourism experience - The case of a historical village in Portugal. "Tourism Management Perspectives" 2012, nr 4.
 16. Kochmańska M., Czynniki sukcesu rozwoju przedsiębiorczości w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie małopolskim. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2008, nr 1.
 17. Lordkipanidze M., Brezet H., Backman M.: The entrepreneurship factor in sustainable tourism development, "Journal of Cleaner Production" 2005, nr 13.
 18. Majewski J.: Nowa generacji produktów turystyki wiejskiej, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania. Red. naukowa J. Majewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012.
 19. Marks-Bielska R., Babuchowska K.: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych, "Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Oeconomica" 2013, nr 299 (70).
 20. McKercher B.: Towards a taxonomy of tourism products, "Tourism Management". 2016, nr 54.
 21. Medlik S.: Leksyn podróży, turystyki i hotelarstwa. PWN, Warszawa 1995.
 22. Middleton V.T.C.: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996.
 23. Milian L.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne: socjopsychologiczne uwarunkowania sukcesu. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 24. Phillip S., Hunter C., Blackstock K.: A typology for defining agrotourism. "Tourism Management" 2010, nr 31.
 25. Pretty J.: O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 1999.
 26. Seweryn R.: Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 697.
 27. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A.: Turystyka jako pozarolnicza forma przedsiębiorczości na wsi w świetle badań empirycznych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2009, nr 50.
 28. Smith S.L.J.: The tourism product. "Annals of Tourism Research" 1994, Vol. 21, No 3.
 29. Sołoducho-Pelc L.: Czy przedsiębiorczości można się nauczyć - wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Red. naukowa P. Wachowiak, M. Dąbrowski i B. Majewski. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 30. Wiatrak A.P.: Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, [w]: Rola doradztwa w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Red. naukowa A.P. Wiatrak. SGGW, Warszawa 1996.^
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu