BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy
Spa Tourism and its Perception by Bathers
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 6, s. 69-76, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Uzdrowiska
Health tourism, Health resort
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było ukazanie powodów wyjazdów turystów do uzdrowisk, a także zaprezentowanie ich oceny poziomu świadczonych usług i efektów leczenia sanatoryjnego. W badaniach empirycznych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety oraz analizą literatury przedmiotu. Badania przeprowadzono w 2016 r. i objęto nimi 114 osób, które co najmniej raz w życiu wyjechały do uzdrowiska i korzystały z zabiegów leczniczych. Głównym celem wyjazdu do uzdrowiska była poprawa stanu zdrowia, leczenie różnego rodzaju schorzeń i wypoczynek. Ankietowani najwyżej ocenili zakres i jakość zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych w sanatoriach oraz profesjonalizm personelu w nich zatrudnionego, natomiast najniżej poziom usług dodatkowych oferowanych podczas pobytu i standard zakwaterowania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study was show the reasons why tourists trips to spas, as well as to present their assessment of the level of services provided and the effects of sanatorium treatment. The empirical research method was used diagnostic survey using survey techniques and analysis of the literature. The study was conducted in 2016. The study involved 114 people who at least once in their lives left for the spa and benefit from the treatments. The main purpose of trip to the spa was the improvement of health, the treatment of various diseases and relaxation. The respondents rated the highest by the range and quality of rehabilitation services in sanatoriums and professional staff. The lowest-rated level of additional services offered during stay and the standard of accommodation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia. Wydaw. Difin SA, Warszawa 2014.
 2. Dąbrowska-Zielińska K., Wołk-Musiał E.: Turystyka uzdrowiskowa w Polsce i na świecie - perspektywy rozwoju spa i wellness w Polsce. "Inżynieria Ekologiczna" 2012, nr 30.
 3. Dryglas D.: Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 4. Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2010.
 5. Januszewska M.: Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, [w:] Markowe produkty turystyczne. Red. naukowa A. Panasiuk. Wydaw. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004.
 6. Jojczyk S.: Etyka turystyki uzdrowiskowej, [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa. Red. naukowa M. Boruszewska. Wydaw. WSTiH, Gdańsk 2011.
 7. Kaczmarska A.: Uwarunkowania i tendencje zmian rozwoju uzdrowisk w Polsce, [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Red. naukowa A.R. Szromek. Wydaw. Proksenia, Kraków 2010.
 8. Kraś J.: Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. [bazhum.muzhp.pl/.../Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2011-t29 -s151-162.pdf; dostęp 6.01.2017].
 9. Middelton V.T.C.: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996.
 10. Sikorska-Wolak I., Michalski K.: Produkt turystyczny wybranych uzdrowisk sudeckich i jego ocena, [w:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym. Red. naukowa M. Adamowicz. Wydaw. SGGW, Warszawa 2007.
 11. Wolski J.: Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach. Wydaw. AWF w Poznaniu, Poznań 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu