BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokolova Sofiia (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa)
Tytuł
Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki?
Scientific Tourism as a Specific form of Market Business Meetings or a new Kind of Tourism?
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 6, s. 89-98, rys., bibliogr. 12 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Rodzaje turystyki, Turystyka biznesowa
Tourism, Type of tourism, Business tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę pojęcia "turystyka naukowa". Chociaż aktywność tego typu towarzyszy człowiekowi od dawna, to jej zdefiniowanie nie jest proste, a próby w tym zakresie podejmowane w nielicznych opracowaniach kończą się dość rozbieżnymi konkluzjami. Przedstawiono także autorskie pojmowanie pojęcia "turystyka naukowa", opartego na refleksji naukowej, jak również na własnych doświadczeniach autorki zdobyte podczas organizowania programów naukowo-turystycznych. W artykule zawarto również wzory autorskich programów aktywności grupowej i indywidualnej z zakresu turystyki naukowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the term "scientific tourism". Although this type of activity is accompanied by a man for a long time, then it is not easy to define, and attempts in this field ends quite divergent conclusions. Also shows authors understanding of the term "scientific tourism", based on a scientific reflection, as well as the author's own experience gained in organizing scientific trips. The article also includes models original programs of activity group and individual in the field of scientific tourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Davidson R., Cope B.: Turystyka biznesowa: Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna. Polska Organizacja Turystyczna. Warszawa 2003. 266 s.
 2. Dąbrowska B.J.: Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce. Polskie wydawnictwo ekonomiczne. Warszawa 2011. 146 s.
 3. Definitions Concerning Tourism Statistics, World Tourism Organisation. 2014.
 4. Laarman J.G. and Perdue R.R., 1989: Tropical science and tourism. Annals of Tourism Research 16, 2, 1989, p. 205. Cited P. West, Tourism as Science and Science as Tourism., Current Anthropology 49, 4, 2008, p. 597. Cited Molokáčová L., Molokáč Š. Scientific tourism - Tourism in Science or Science in Tourism? Acta Geoturistica volume 2 (2011), number 1, p. 41.
 5. Molokáčová L., Molokáč Š.: Scientific tourism - Tourism in Science or Science in Tourism? Acta Geoturistica volume 2 (2011), number 1, p. 41-45. http://geotur.tuke.sk/pdf/2011/n01/06_Molokacova_v2_n1.pdf
 6. Scientific Tourism. Researchers as travelers. Edited by Susan L. Slocum, Carol Kline, Andrew Holden. Routledge, New York 2015. 212 p.
 7. Sokolova S., Łęski M.: Pierwsze kroki realizacji współpracy polsko-kazachskiej WSGE. Journal of Modern Science 1/20/2014, ss. 465-469.
 8. Steblik-Wlaźniak B., Cymańska-Garbowska B.: Usługi turystyczne. Cześć 1. Podręcznik do nauki technik hotelarstwa. Warszawa, Wadawnictwo REA, 2009. 160 s.
 9. Turystyka. Redakcja naukowa W. Kurek. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 542 s.
 10. Vademecum pilota grup turystycznych. Redakcja naukowa G. Gołembski. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. 304 s.
 11. Курманова Сауле. Нашли могилу сержанта в Польше. Диапазон (12.03.2014): http://www.diapazon. kz/aktobe/aktobe-news/57766-nashli-mogilu-serzhanta-v-polshe.html
 12. Шандор Ф. Ф.: Сучасні різновиди туризму: підручник. Ф. Ф. Шандор, М.П. Кляп. Київ: Знання, 2013. 334 с. http://westudents.com.ua/knigi/615-suchasn-rznovidi-turizmu-klyap-mp.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu