BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Stanisław (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Piszczek Piotr (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
Effect of the Forecast Climate Change on the Apple Tree Water Requirements in the Bydgoszcz Region
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/4, s. 1745-1754, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja owoców, Zmiany klimatyczne, Zasoby wodne, Wyniki badań
Production of fruits, Climate change, Water resources, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the present research has been an attempt at evaluating the water requirements of apple trees over 2016-2050 in the Bydgoszcz region drawing on the forecast changes in temperature. The paper draws on the forecasting of mean monthly temperature for the Bydgoszcz region in 2011-2050 according to the climate change scenario for Poland SRES: A1B (Bąk, Łabędzki 2014). The water requirements of the apple tree have been determined based on the indispensable precipitation determined by Kemmer and Schulz. The water requirements were calculated for the period January through December and May through September for each year in the 35-year period (2016-2050). The reference period was made up by a 35-year period immediately preceding it (1981-2015). In the 2016-2050 period in the Bydgoszcz region, in the light of the temperature change scenarios, one could expect increased apple-tree water requirements. Determined with the Kemmer and Schulz method, the required annual (January-December) optimal precipitation will increase for the apple tree from 681 mm to 849 mm (by 168 mm, namely by 25 %). The optimal precipitation trend equations show that in the reference period (1981-2015), calculated with the Kemmer and Schulz numbers, the optimal annual precipitation for the apple tree was increasing in each pentad by 5.8-6.3 mm. In the forecast period (2016-2050) the water requirements will increase, however, in each pentad in a much greater range; from 8.5 to 9.6 mm. In the summer period (May-September) determined by Kemmer and Schulz, the optimal precipitation, expressing the water requirements, for the apple tree in 2016-2050 will increase by 84 mm.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk B., Łabędzki L. 2014. Thermal conditions in Bydgoszcz region in growing seasons 2011-2050 in view of expected climate change. Journal of Water and Land Development 23: 2014, p. 21-29.
 2. Dzieżyc J. 1988. Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa, 1988, p. 1-415.
 3. Łabędzki L. 2009. Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 7-18.
 4. Mika A. 2010. Sad dochodowy. Hortpress Warszawa, 2010, p. 1-307.
 5. Rzekanowski Cz. 1989. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie najważniejszych gatunków drzew owocowych w warunkach sadu produkcyjnego. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 35: 1989, p. 1-79.
 6. Rzekanowski Cz. 2009. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 19-27.
 7. Rzekanowski Cz. 2012. Technologia nawadniania roślin sadowniczych w Polsce. Potrzeby, zasady i metody sterowania. W: Inżynieria i ochrona środowiska (monogr. pod red. M. Granopsa). Wyd. UTP, Bydgoszcz, 2012, p. 130-147.
 8. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St. 2000. The influence of drip irrigation on yields of some cultivars of apple trees in central Poland under different rainfall conditions during the vegetation season. Acta Horticulturae 537, Vol. 2: 2000, p. 929-936.
 9. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St., Żarski J. 2001. Potrzeby wodne i efekty produkcyjne stosowania mikronawodnień w uprawie roślin sadowniczych w rejonie Bydgoszczy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 478: 2001, p. 313-325.
 10. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki St. 2011. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych 1: 2011, p. 51-63.
 11. Słowik K. 1973. Deszczowanie roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa, 1973, p. 1-129.
 12. Treder W. 2014. Nawadnianie. W: Metodyka integrowanej produkcji jabłek (pr. zbior. pod red. J. Mocheckiego), PIORIN Warszawa, 2014, p. 15-17.
 13. Treder W., Pacholak E. 2006. Nawadnianie roślin sadowniczych. W: Nawadnianie roślin (pr. zbior. pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka), PWRiL Poznań, p. 333-365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.131
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu