BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trajer Marzena (Agencja Rynku Rolnego)
Tytuł
Wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi Polski z Litwą
Agri-food Commodity Exchange Between Poland and Lithuania
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 6, s. 113-127, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Eksport, Import
Foreign trade, Agricultural and food processing, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa, Polska
Lithuania, Poland
Abstrakt
W artykule omówiono wymianę handlową towarami rolno-spożywczymi Polski z Litwą. Mimo zróżnicowania rozmiarów i struktury rynków, kraje te są dla siebie ważnymi partnerami handlowymi. Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski na Litwę sukcesywnie rośnie. W latach 2009-2015 odnotowano wzrost wartości eksportu o 75%. W 2015 r. eksport osiągnął 537 mln euro wobec 307 mln euro w 2009 r., a import - 264 mln euro wobec 83 mln euro w 2009 r. Polska uzyskuje dodatnie saldo w handlu produktami rolno-spożywczymi z Litwą. W 2015 r. wyniosło ono 273 mln euro i było o 22% większe niż w 2009 r. Dodatnie saldo utrzymuje się dzięki przewadze eksportu nad importem zwłaszcza mięsa czerwonego i mięsa drobiowego wraz z przetworami, a także owoców i warzyw (łącznie z przetworami), kawy oraz przetworów zbożowo-mącznych. Stały deficyt występuje w handlu rybami i ich przetworami, skrobią, a także produktami mleczarskimi i żywymi zwierzętami (poza żywcem drobiowym). (abstrakt oryginalny)

In the following paper the trade exchange in agri-food commodities between Poland and Lithuania was presented. Despite the differences in market size and market structure, both countries remain important trade partners for each other. Export of agri-food commodities from Poland to Lithuania successively increases. Between 2009 and 2015 export value increased by 75%. In 2015 export value reached 537 mln EUR in comparison to 307 mln EUR noted in 2009, while import increased from 86 mln EUR in 2009 to 264 mln EUR in 2015. Poland gathers trade surplus in the agri-food commodity exchange with Lithuania. In 2015 trade surplus of Poland amounted to 273 mln EUR and was 22% higher than in 2009. The surplus retains mainly due to the superiority of export over import of red meat and poultry (including red meat and poultry products) as well as fruit and vegetables (including their products), coffee, cereal and milling products. The continuous imbalance is noted for fish and its products, starch, milk products and live animals (poultry livestock excluded). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosior A., Grela M., Bierut B.: Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Ekonomiczny NBP, nr 2/16, lipiec 2016 r.
  2. Krumins J.: Demographic challenges for societies on the Eastern shore of Baltic Sea, CBEES Annual Conference "Baltic Sea Region and Eastern Europe: A new generation on the move", Stockholm, December 4-5, 2014.
  3. OECD, 2016. OECD Economic Surveys. Lithuania. Overview. March 2016.
  4. Portal Statystyczny Republiki Litewskiej, ww.osp.stat.gov.lt.
  5. www.lithuania.trade.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu