BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie
The Role of Internal Communication in Change Management
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 29-38, rys., bibliogr. 10 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Słowa kluczowe
Zachowania komunikacyjne, Zarządzanie zmianami, Informacja, Przedsiębiorstwo
Communication behaviours, Change management, Information, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród czynników, które wywołują naruszenie stabilności przedsiębiorstwa, wymienia się między innymi zmiany i brak komunikacji wewnętrznej. Odpowiednie zarządzanie nimi powoduje wzrost motywacji i efektywności działań. Uczestnictwo menedżerów w zarządzaniu zmianą i wdrażaniu jej w zespołach pracowniczych jest kluczowe, a ich kompetencje komunikacyjne w okresie zmian są ważną determinantą skuteczności podejmowanych działań. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia komunikacji wewnętrznej w procesie zarządzania zmianą i jej wpływu na motywacje oraz postawy pracownicze. Aby zrealizować tak zdefiniowany cel, przedstawiono istotę zarządzania zmianą, w tym proces komunikacji wewnętrznej w ujęciu teoretycznym, a także opinię pracowników branży ubezpieczeniowej na ten temat. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wyniki badania ankietowego. (abstrakt oryginalny)

The list of factors threatening the stability of a company includes, among others, change and lack of proper internal communication. Appropriate change and communications management increases employees' motivation and effectiveness. Managers' involvement in change management and implementation of change in teams of workers is essential and their communicative competence is an important determinant of the effectiveness of the measures taken in a period of change. The aim of this article is to present the importance of internal communication in the process of managing change and its impact on the motivation and attitudes of employees. To achieve that goal the article explores the core of change management with particular emphasis on internal communication in theoretical terms backed with survey results investigating opinions of the employees of insurance industry. The article includes literature review and survey results analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerska Z.: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2011.
  2. Dąbrowski B., Rostek R., Kurda W.: Komunikacja: niedoceniona broń w zarządzaniu zmianą, Harvard Business Review Polska, 2003, nr 9.
  3. Drucker P.F.: Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.
  4. Grossman D.: Komunikacja wewnętrzna istotna jak nigdy wcześniej, www. komunikat.rrcc.pl/2010/07/komunikacja-wewnętrzna-istotna-jak-nigdy-wcześniej (dostęp 12.04.2016).
  5. Karbowiak K., Wyrzykowska B.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
  6. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2013.
  7. Masłyk-Musiał E.: Zarządzanie zmianami w firmie, Wydawnictwo CIM, Warszawa 1996.
  8. Mrówka R.: Przywództwo w organizacjach, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
  9. Penc J.: Sterowanie procesami zmian w organizacji, http://www.placet.com.pl/?mod=Artykuly&id=55 (dostęp 20.04.2016).
  10. Potocki A.: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu