BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobáková Hanne-Lore (Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, Czech Republic), Karpeta Janusz (Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, Czech Republic)
Tytuł
The State of Multilingualism in the Visegrad Group Countries
Źródło
Forum Scientiae Oeconomia, 2016, vol. 4, no. 2, s. 79-91, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Economic and Social Problems of Contemporary Management
Słowa kluczowe
Nauczanie języków obcych, Jakość kształcenia, Wykształcenie, Wielojęzyczność
Foreign language teaching, Quality education, People's education, Multilingualism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Visegrad Group countries
Abstrakt
The article deals with the teaching of foreign languages in Europe from the point of view of multilingualism. Based on the concept of multilingualism, it analyzes and compares the statistical data published in Eurydice. It focuses on the states of the former Eastern Bloc, the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary, and explores the acquired kinds of languages in these countries, trends in their acquisition and the frequency of use of the foreign language in the classroom. The article focuses on the most acquired languages and percentage of pupils who are in lower secondary education 2009/10, pre-vocational, general, vocational higher secondary education 2009/10, pre-vocational, general, vocational higher secondary education 2009/10, as well as on trends in the shares of students who are learning English, German and French in pre-vocational, vocational and general upper-secondary education 2004/5, 2006/7, 2009/10 in Slovakia, as well as on trends in the shares of pupils who are learning English, German and French in pre-vocational, vocational and general upper-secondary education 2004/5, 2006/7, 2009/10 in Poland and on trends in the shares of pupils who are learning English, German and French in pre-vocational, vocational and general upper-secondary education 2004/5, 2006/7 2009/10 in Hungary. The last aspect is the frequency of use of the first tested language in teaching by pupils and teachers in the classroom 2010/11. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrášová, H. (2012), Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině, Brno: Masarykova univerzita.
 2. Ehlich, K. (2006), Mehrsprachigkeit als europäische Aufgabe, Münster: Waymann Verlag.
 3. Ehlich, K. (2006), Mehrsprachigkeit für Europa-öffentliches Schweigen, linguistische Distanzen, Bulletin VALS-ASLA 83(1):11-28.
 4. EURYDICE: Správa a řízení vysokého školství v Evropě. (2009), Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha: 148.
 5. Gerhards, J. (2010), Mehrsprachigkeit im vereinten Europa: Transnationales sprachliches Kapital als Ressource in einer globalisierten Welt, Wiesbaden: Springer-Verlag.
 6. Hlavičková, V. (2006), Mnohojazyčnost v Evropské unii a její odraz při vytváření evropské terminologie, Acta Aeconomica Pragensia 14(4): 88-95.
 7. Hufeisen, B. Neuner, G. (2003), Mehrsprachigkeitskonzept-Tertiärsprachen-Deutsch nach Englisch, Council of Europe Publishing Krumm, H-J. (2003), Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit. In: Mehrsprachigkeitskonzept-Tertiärsprachen-Deutsch nach Englisch, Council of Europe Publishing, Strasbourg: 35.
 8. Káňa, T. (2011), Deutsch als Fremdsprache (L3) nach Englisch (L2). Linguistische Aspekte relevant für tschechische Muttersprachler/-innen. In Sorger, B., Janíková, V. (Eds.): Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch 1: 79-90.
 9. Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě - 2012. (2014), Dům zahraniční spolupráce.
 10. Janík, M. (2012), Koncept mnohojazyčnosti ve výzkumu. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, Brno: Masarykova univerzita: 169 -181.
 11. Janík, M. (2013), Koncept mnohojazyčnosti ve výuce cizích jazyků, Pedagogická orientace 24(3): 24-29.
 12. Janík, M. (2014), Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory, Pedagogická orientace 24(3): 330-352.
 13. Janíková, V. (2013), Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků, Masarykova univerzita, Brno: Muni Press.
 14. Janíková, V. (2014), Individuální mnohojazyčnost a její psycholingvistické aspekty se zřetelem k osvojování jazyků, X Linguae European Scientific Language Journal 7(1): 29 -45.
 15. Lejsková, A. (2015), Perspectives of the language policy of the EU, Journal of Linguistics 66(2): 145-161.
 16. Meissner, F-J. (2013), Die REPA-Deskriptoren der weichen Kompetenz. Eine praktische Handreichung für den kompetenzorientierten, Unterricht zur Förderung von Sprachlernkompetenz, interkulturellem Lernen und Mehrsprachigkeit, Aachen u. Giessen: Gießener elektronische Bibliothek.
 17. Nekula, M. (2001), Mnohojazyčnost v České republice, Praha.
 18. Prucha, J. (2010), Interkulturní komunikace, Praha: Grada.
 19. Smolíková, K. Et.al. (2006), Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
 20. Vasiljev, I. (2010), Jazyková různost v současné teorii a praxi, Časopis pro moderní filologii 92(1-2): 112-121.
 21. Wandruszka, M. (1979), Die Mehrsprachigkeit der Menschen, Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5947
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu