BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mašíček Tomáš (Mendel University in Brno), Kozlovsky Dufková Jana (Mendel University in Brno), Stejskal Bohdan (Mendel University in Brno)
Tytuł
Analysis of Erosion Vulnerability of Agricultural Land in the Catchment of Luh Stream Using the GIS Tools
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/4, s. 1789-1810, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Zmiany klimatyczne, System Informacji Przestrzennej
Land economy, Climate change, Geographic Information System (GIS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Utilization of geographic information systems (GIS) for the erosion vulnerability analysis of agricultural land is shown on the example of Luh stream catchment, Czech Republic, district of Vysočina. Evaluation of soil erosion conditions according to the Universal soil loss equation (USLE) was done in ArcGIS 10 Desktop, software product of ArcInfo using a set of integrated software applications ArcMap, ArcCatalog and ArcToolbox user interface with LS-converter and USLE2D programs. The project of erosion control measures and evaluation of their effect on the erosion were parts of the analyses. Erosion control crop rotations with soil protective technologies, that change the value of cover-management factor, were used as erosion control measures.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badalíková, B., Hrubý, J. (2009). Využití netradičních meziplodin v protierozní ochraně půdy. Zemědělský výzkum Troubsko, 10 s.
 2. Bartsch, K.P., van Miegroet, H., Boettinger, J., Dobrowolski, J.P. (2002). Using empirical erosion models and GIS to determine erosion risk at Camp Williams, Utah. J. Soil Water Conserv. 57, 29-36.
 3. Dumbrovský, M. et al. (2008). Základní topografické a hydrologické nástroje a výpočet erozního smyvu v prostředí ArcGIS. VUT Brno, 28 p.
 4. Efe, R., Ekinci, D., Curebel, I. (2000). Erosion analysis of Sahin watershed (NW of Turkey) using GIS based on RUSLE (3D) method. J. Appl. Sci. 8(1), 49-58. ISSN 1812-5654.
 5. Ferro, V., Minacapilli, M. (1995.) Sediment delivery processes at basin scale. Hydrol. Sci. J. 40(6), 703-717.
 6. Fistikoglu, O., Harmancioglu, N.B. (2002). Integration of GIS with USLE in assessment of soil erosion. Water Resources Management 16(6), 447-467.
 7. Geletič, J. et al. (2013). Úvod do ArcGIS 10. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 141 p. ISBN 978-80-244-3390-5.
 8. Hernando D., Romana, M.G. (2015). Estimating the rainfall erosivity factor from monthly precipitation data in the Madrid Region (Spain). J. Hydrol. Hydromech. 63(1), 55-62. DOI: 10.1515/johh-2015-0003.
 9. Janeček, M. et al. (2012). Ochrana zemědělské půdy před erozí - metodika. Czech Agricultural University in Prague, 112 p. ISBN 978-80-87415-42-9.
 10. Kuok, K.K.K., Mah, D.Y.S, Chiu, P.C. (2013). Evaluation of C and P factors in Universal Soil Loss Equation on trapping sediment: case study of Santubong River. Journal of Water Resource and Protection 5, 1149-1154. DOI: 10.4236/jwarp.2013.512121.
 11. Lal, R. (2006). Encyclopedia of soil science. Tailor & Francis Group.
 12. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W. (2011). Geographic Information Systems and Science. Hoboken: John Wiley and Sons. ISBN 978-0-470- 72144-5.
 13. Mašíček, T. (2010). Retenční potenciál povodí řeky Fryšávky. Ph.D. thesis. Brno: Mendel University in Brno, 133 p.
 14. Mašíček, T., Toman, F. Jandák, J. (2013). Porovnání infiltrační schopnosti hnojené a nehnojené orné půdy. Úroda 61(12), 308-311. ISSN 0139-6013.
 15. Mašíček, T., Ždímal, V. (2014). Inovace předmětu "Počítačové projektování" - praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz. Methodical worksheets. Mendel University in Brno.
 16. Morgan, R.P.C. (2009). Soil erosion and conservation. John Wiley & Sons, 320 p.
 17. Mukherjee, S., Joshi, P.K., Mukherjee, S., Ghosh, A., Garg, R.D., Mukhopadhyay, A. (2014). Evaluation of vertical accuracy of open source Digital Elevation Model (DEM). J. Appl. Earth Observ. Geoinf. 21, 205-217.
 18. Novák, P. et al. (1993). Synthetic soil map of the Czech Republic, 1:200 000.
 19. Official announcement of Ministry of Agriculture no. 327/1998 Col., which define the characteristics of the soil ecological units and the procedure for management and updating, in version no. 546/2002 Col.
 20. Panagos, P., Borrelli, P., Meusburger, K. (2015). A new European slope length and steepness factor (LS-Factor) for modeling soil erosion by water. Geosciences 5, 117-126. DOI:10.3390/geosciences5020117.
 21. Pivnička, K. (2002). Aplikovaná ekologie: dlouhodobá udržitelnost rybářské, zemědělské a lesnické produkce. Karolinum, Praha, 185 s.
 22. Podhrázská, J. a kol. 2009: Protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině. MAS Moravský kras, Program rozvoje venkova, 2008 - 2009.
 23. Podhrázská, J., Dufková J. (2005). Protierozní ochrana půdy. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 95 s. ISBN 80-7157-856-8.
 24. Polách, J. et al. (1987). Protierozní ochrana zemědělských pozemků - typizační směrnice. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, Praha, 132 s.
 25. Procházková B. et al. (2011). Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy a krajiny. Uplatněná certifikovaná metodika. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 39 p.
 26. Renard, K.G., Foster, G.R., Weesies, G.A., Porter, J.P. (1991). RUSLE: Revised Universal Soil Loss Equation. Journal of Soil and Water Conservation 46, 30-33.
 27. Rodda, H.J.E., Demuth, S., Shankar, U. (1999) The application of a GIS based decision support system to predict nitrate leaching to ground water in south Germany. Hydrol. Sci. J. 44(2), 221-236.
 28. Schmidts, M. (2013). Esri ArcGIS Desktop Associate: Certification Study Guide. Redlands, California: Esri Press, 381 p. ISBN 978-1-58948-351-4.
 29. Shabani, F., Kumar, L., Esmaeili, A. (2014). Improvement to the prediction of the USLE K factor. Geomorphology 204, 229-234.
 30. Tolasz, R. et al. (2007). Climate atlas of Czechia. Czech Hydrometeorological Institute Prague, 255 p. ISBN 978-80-86690-26-1.
 31. van Oost, K., Govers, G. (2000). USLE2D: Online manual. Katholieke Universiteit Leuven: URL: http://www.kuleuven.be/geography/frg/modelling/erosion/usle2dhome/.
 32. Vlčková, A. (2015). Stanovení ohroženosti pozemků vodní erozí na vybraném území. Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 87 p.
 33. Williams, J.R. (1975). Sediment-yield prediction with Universal Equation using runoff energy factor. Present and Prospective Technology for Predicting Sediment Yields and Sources, ARS-S-40. US Department of Agriculture, Agricultural Research Service, pp. 244-252.
 34. Wischmeier, W.H.; Smith, D.D. (1978). Predicting rainfall erosion losses. A guide to conservation planning. USDA Agric. Handbook n° 537. 58 p.
 35. Zheng, M., Liao, Y., Jijun, H. (2014). Sediment delivery ratio of single flood events and the influencing factors in a headwater basin of the Chinese Loess Plateau. PLoS One 9(11).
 36. Zítek, J. et al. (1965). Hydrologické poměry Československé socialistické republiky. Díl I. Text. 1. vyd. Praha: Hydrometeorologický ústav. 414 s.
 37. http://geo.kuleuven.be/geography/modelling/erosion/usle2d/
 38. http://www.cuzk.cz/
 39. http://www.dibavod.cz/
 40. http://www.eagri.cz/
 41. https://geoportal.gov.cz
 42. http://www.soilconservation.eu/
 43. http://www.vumop.cz/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.134
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu