BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrabąszcz Robert, Zawicki Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
The Evolution of Multi-level Governance : the Perspective on EU Anti-crisis Policy in Southern-European Eurozone States
Ewolucja zarządzania wielopoziomowego (multi-level governance) : perspektywa polityki antykryzysowej UE w południowoeuropejskich państwach strefy euro
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 4 (38), s. 17-31, tab., bibliogr. 38 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Zarządzanie w kryzysie, Strefa euro, Zapobieganie kryzysowi, Polityka gospodarcza UE
Crisis management, Eurozone, Crisis prevention, Economic policy of the EU
Uwagi
streszcz., summ., The article has been developed within the framework of the project "Consolidation of public governance theories in research on public policy - a critical perspective" as implemented by the Cracow University of Economics, Faculty of Economy and International Relations, and as financed by the National Academic Centre in Poland, by virtue of Resolution DEC-2012/07/B/HS4/00444.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje genezę, rozwój i obecny stan zarządzania wielopoziomowego (MLG) w Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim teoretyczne rozważania na temat charakteru MLG, jego pierwotnych, funkcjonalnych, normatywnych i porównawczych zastosowań, a także sposobów ich rozumienia. Ewolucja MLG przed kryzysem finansowym przebiegała liniowo, lecz krótko- i długoterminowe polityki mające na celu eliminację lub łagodzenie skutków kryzysu zmieniły trajektorię jej przebiegu. Interwencje krótkoterminowe łączą w sobie cechy typowe dla pierwotnych i funkcjonalnych zastosowań MLG, natomiast działania długoterminowe są typowe dla zastosowań porównawczych i normatywnych tego pojęcia. W niniejszym artykule poddano analizie sytuację panującą w południowoeuropejskich krajach strefy euro, by pokazać, że wdrożenie długofalowych działań prewencyjnych w celu przeciwdziałania kryzysowi natrafiło na przeszkody w postaci trudnych do przezwyciężenia okoliczności instytucjonalnych. Zaniedbanie tego rodzaju krajowych kontekstów instytucjonalnych zwiększa ryzyko niepowodzenia długofalowej polityki antykryzysowej UE. (abstrakt oryginalny)

This article constitutes a presentation of the origin, rise and current state of multi-level governance (MLG) in the European Union. It presents theoretical considerations on the nature of MLG, its original, functional, normative and comparative uses, and the way in which these should be understood. While the path of evolution of MLG was linear prior to the financial crisis, it has been distorted subsequently by short- and long-term policies aimed at eliminating or alleviating the consequences of that crisis. While short-term interventions combine features typical for the original and functional uses of MLG, the long-term measures are typical for comparative and normative uses of the notion. This article therefore draws on the example of Southern-European Eurozone States in showing how the implementation of long-term preventative instruments operating in an anti-crisis role has hit obstacles in the form of institutional circumstances that are hard to overcome. Neglect of such domestic institutional contexts only increases the risk that the EU's long-term anti-crisis policy will fail. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amable, B. (2003). The Diversity of Modern Capitalism. Oxford: Oxford University Press.
 2. Arrighi, G. (1990). The developmentalist illusion: A reconceptualization of the semiperiphery. In: W.G. Martin (ed.), Semiperipheral States in the World Economy. Westport: Greenwood Press.
 3. Bache, I., Flinders, M. (2004). Multi-level governance and the study of British politics and government. Public Policy and Administration, 19 (1), 31-51.
 4. Blom-Hansen J., (2007) Principals, agents, and the implementation of EU cohesion policy, Journal of European Public Policy, 12 (4), 624-648.
 5. Corte-Real, I. (2008). Public management reform in Portugal. International Journal of Public Sector Management, 21 (2), 205-229.
 6. Di Mascio. F., Natalini, A. (2013). Fiscal retrenchment in the 'PIGS' of Southern Europe: Changing patterns of public management in Greece, Italy, Portugal and Spain. http://www.sisp.it/files/papers/2012/fabrizio-di-mascio-e-alessandro-natalini-1421.pdf. (accessed: 15 June 2014).
 7. Gambarotto, F., Solari, S. (2014). The peripheralization of South European capitalism within the EMU. Review of International Political Economy, 22 (4), 788-812.
 8. Hooghe, L., Marks, G. (2008) A postfunctionalist theory of European integration: from permissive consensus to constraining dissensus, British Journal of Political Science, 39 (1), 1-23.
 9. Hooghe, L, Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance, American Political Science Review, 97 (2), 233-243.
 10. Hua, X. (2013). EU governance crisis: Changes and prospects, changing global security and China's response, http://www.ciis.org.cn/english/2013-06/04/content_6004867.htm (accessed: 10 June 2014).
 11. Jordan, A. (2001). The European Union: an evolving system of multi-level governance or government?. Policy and Politics, 29 (2), 193-208.
 12. Kickert, W. (2011) Distinctiveness of administrative reform in Greece, Italy, Portugal and Spain. Public Administration, 89 (3), 801-818.
 13. Kotarbiński, T. (1984). Hasło dobrej roboty. 2nd edn (1st edn 1975). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 14. Kozak, M. (2013) Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 6 (1), 27-49. Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/znec/article/view/154 (accessed: 16 June 2014).
 15. Krugman, P. (1998). What's New About the New Economic Geography? Oxford Review of Economic Policy, 14 (2), 7-17.
 16. Magone, J.M. (2011). The difficult transformation of the state and public administration in Portugal. Public Administration, 89 (3), 756-782.
 17. Marks, G., Hooghe, L., Blank, K. (1996). European integration from the 1980s: State-centric v. multi-level governance. Journal of Common Market Studies, 34 (3), 341-378.
 18. Marks, G. (1993). Structural policy and multi-level governance in the EC. In: A. Cafruny, G. Rosenthal (eds.), The State of the European Community: The Maastricht Debate and Beyond. Boulder, CO.
 19. Morlino, L. (1998). Democracies between Consolidation and Crisis. Oxford: Oxford University Press.
 20. Olsson, J. (2003). Democracy paradoxes in multi- level governance: theorizing on structural fund system research. Journal of European Public Policy, 10 (2), 283-300.
 21. Ongaro, E. (2009). Public Management Reform and Modernization. Cheltenham: Edward Elgar.
 22. Papadopoulos, Y. (2010). Accountability and multilevel governance: more accountability, less democracy?. West European Politics, 33 (5), 1030-1049.
 23. Papadopoulos, Y. (2008). Problems of democratic accountability in network and multi-level governance. In: T. Conzelmann, R. Smith (eds.), Multi-Level Governance in the European Union: Taking Stock and Looking Ahead. Baden-Baden: Nomos.
 24. Pera, J. (2012). Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 273, 327-343, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2120/Jacek Pera 327-343.pdf?sequence=1 (accessed: 26 June 2014).
 25. Piattoni, S. (2009). Multi-level governance in the EU. Does it work?. In: Globalization and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger, MIT, May 8-9 2009.
 26. Pollitt, Ch., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform. A Comparative Analysis New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3rd edn. Oxford: Oxford University Press.
 27. Pressman, J.L,, Wildavsky, A. (1984). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashedin Oakland... Berkeley, Los Angeles, CA: University of California Press, 3rd expanded edn.
 28. Rodrigues, M.J., Xiarchogannopoulou, E. (2014). The Eurozone Crisis and the Transformation of EU Governance: Internal and External Implications. New York, London: Routledge.
 29. Schmitter, P. (2004). Neo-neofunctionalism. In: A. Wiener, T. Diez (eds.), European Integration Theory. Oxford: Oxford University Press.
 30. Sotiropoulos, D.A. (2004). South European bureaucracies in comparative perspective. West European Politics, 27 (3), 405-422.
 31. Spanou, C., Sotiropoulos, A. (2011). The odyssey of administrative reforms in Greece, 1981-2009. Public Administration, 89 (3), 723-737.
 32. Spendzharova, A. (2011). Is more 'Brussels' the solution? New European Union member states' preferences about the European financial architecture. Journal of Common Market Studies, 50 (2), 315-334.
 33. Stephenson, P. (2013). Twenty years of multi-level governance: 'Where Does It Come From? What Is It? Where Is It Going?'. Journal of European Public Policy, 20 (6), 817-837.
 34. White Paper on European Governance, The European Commission 2001.
 35. White Paper on Multi-level Governance, The Committee of the Regions 2009.
 36. Zawicki, M. (2010). Deficyty współzarządzania publicznego w Unii Europejskiej. In: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (eds.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Warszawa: Liber.
 37. Zito, A., Schout, A. (2009). Learning theory reconsidered: EU integration theories and learning. Journal of European Public Policy, 16 (8), 1103-1123.
 38. Zürn, M. (2012). Global governance as multi-level governance. In D. Levi-Faur (ed.), Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2016.38.4.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu