BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Irena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Nocoń Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Determinanty normalizacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego
Determinants of monetary policy normalization of European Central Bank
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 175-188, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Strefa euro, Banki centralne, Rynki finansowe
Monetary policy, Eurozone, Central banks, Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest rozpoznanie przyczyn, które utrudniają normalizację polityki monetarnej EBC. W opracowaniu rozważa się je w obszarze zmian zachodzących w otoczeniu międzynarodowym strefy euro, rozwoju akcji kredytowej i sytuacji na rynku finansowym państw członkowskich Eurosystemu. Zebrane i poddane analizie dane empiryczne pozwoliły stwierdzić, że w strefie euro brak silnych bodźców sprzyjających realizacji strategii wyjścia, a także normalizacji polityki pieniężnej EBC. Obserwowana poprawa sytuacji gospodarczej i finansowej w strefie euro nie ma charakteru trwałego. Nie gwarantuje też w krótkiej perspektywie dostosowania inflacji do celu inflacyjnego, czyli średniookresowej inflacji nieco poniżej 2%, co silnie warunkuje powrót EBC do klasycznych instrumentów polityki monetarnej. (fragment tekstu)

Due to the implementation of non-standard monetary policy by the European Central Bank, concentrated in the first part of the financial crisis mainly on the unconventional open market operations, and in the second on the Quantitative Easing policy, the exit strategies and monetary policy normalization have become the subject of intensified discussion. The concept of a return to "normal" monetary policy of the ECB will require the implementation of two aspects: raising of interest rates and reduction of the size of central bank balance sheet. However, it is undisputed that the exit strategies of the ECB could be implemented only after completing of the asset purchase program and stabilization of euro area public finances. It seems that at this moment the monetary policy of Eurozone will have to wait. The main aim of the study is to identify the determinants of the monetary policy normalization of the European Central Bank. Particular attention will be paid to the conditions of normalization relating to the support for creation of economic recovery in the euro area, the increase of inflation towards the inflation target, stimulation of dynamics of lending activity and the situation on the financial market. The following research methods will be used: the literature studies, including domestic and foreign literature, case studies, cause and effect analysis, observation analysis as well as synthesis analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Claeys G., Leandro Á., Mandra A., European Central Bank Quantitative Easing: The detailed manual "Bruegel Policy Contribution" March 2015, No. 02.
  2. EBC, Raport roczny EBC 2015 r., Frankfurt nad Menem, kwiecień 2016.
  3. European Commission, The 2012 Annual Growth Survey: Frequently Asked Questions, Brussels, 23.11.2012, MEMO/11/821, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-821_en.htm
  4. European Parliament, Exit Strategies. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, IP/A/ECON/NT/2013-04, December 2013, http://graduateinstitute.ch/files/live/ sites/iheid/files/site /international_economics/shared/international_economics/ prof_websites/wyplosz/Reports/ECON%2013.4.pdf
  5. Federal Reserve, http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes 20110622.pdf
  6. Financial Stability Board, Exit from extraordinary financial sector support measures, Note for G20 Ministers and Governors meeting, 6-7 November 2009.
  7. Komisja Europejska, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu "Europa 2020", Bruksela, 3.03.2010.
  8. Nocoń A., System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego, Difin, Warszawa 2016.
  9. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J., Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016.
  10. Yamaoka H., Syed M., Managing the Exit: Lessons from Japan's Reversal of Unconventional Monetary Policy, "IMF Working Paper" May 2010, WP/10/114.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu