BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bāliņa Signe (University of Latvia), Baumgarte Dace (University of Latvia, doctoral)
Tytuł
E-learning for Sustainable Educational Process
E-learning na rzecz zrównoważonego procesu dydaktycznego
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 1(15), s. 25-34, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in the Baltic Sea Region : Focus on Education = Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zdalne nauczanie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Studium przypadku
Sustainable development, e-learning, Information and Communication Technology (ICT), Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia umiejętności, których wymaga życie w XXI wieku oraz zakłada, że dynamiczny i samoregulowany e-learning pozwala na osiągnięcie podobnych wyników nauczania jak tradycyjna nauka w sali zajęciowej. Podkreśla również rolę analogicznego myślenia w kontekście uczenia się w XXI wieku. Wskazuje ponadto, że skuteczny e-learning, który łączy naukę indywidualną z nauką poprzez współpracę i nauką w środowisku rzeczywistym, motywuje uczącego się do samodzielnego korzystania z materiałów dostępnych online, a przy tym zapewnia odpowiednią dynamikę i poziom współpracy w ramach procesu. Za pomocą dwóch studiów przypadków ilustruje, jak odbywa się to w praktyce, dowodząc, że e-learning może przynosić zadowalające efekty, jeżeli tylko wzięte zostaną pod uwagę określone czynniki.(abstrakt oryginalny)

This paper gives an overview of the skills that are necessary in our century and provides a hypothesis that a dynamic and self-regulated e-learning system can help reach the same learning outcomes as the means of traditional classroom training. The paper emphasises the role of analogical thinking within the context of 21st century learning. It is also argued that effective e-learning comprises of individual learning, learning by collaboration, and learning in a real world environment which motivates learners to use e-learning materials independently, and, at the same time, provides a dynamic and collaborative learning process. Two case studies provide practical examples for proving the viewpoint that e-learning can provide successful learning outcomes if specific factors are taken into account.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Framework for 21st Century Learning. Partnership for 21st Century Skills, 03/2011, www.p21.org/about-us/p21-framework [16.11.2015].
 2. Gentner D., 2014, Keynote lecture "Comparison and relational language in the development of relational categories" in 10th International Symposium of Cognition, Logic and Communication "Perspectives on Spatial Cognition," University of Latvia, www. lu.lv/zinas/t/29126/, http://cognition.lu.lv/symp/10-call.html [16.11.2015].
 3. Ghirardini B. (ed.), 2011, A guide for designing and developing e-learning courses, E-learning methodologies, FAO.
 4. Hubbard R. (ed.), 2013, The Really Useful eLearning Instruction Manual, London: Wiley & Sons.
 5. Johnson-Laird P.N., 1999, Deductive Reasoning, Annual Review of Psychology, 50: 109- 135, www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/203/johnson-laird.pdf [16.11.2015].
 6. Johnson-Laird P.N., 2005, Mental models and thought, in: The Cambridge Handbook of thinking and Reasoning, eds. K.J. Holyoak, R.G. Morrison, Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Karjalainen A., Alha K., Jutila S., 2006, Give Me Time to Think. Determining Student Workload in Higher Education, Oulu: Oulu University Press.
 8. Namsone D., 2010, Dabaszinātnes skolā - atbilstoši laikam: dabaszinātņu didaktika skolā, Lielvārde: Lielvārds, in: R. Birziņa, Bioloģijas mācību stunda. 1.1. Mācību stundas plānošana, Latvijas Universitāte, http://profizgl.lu.lv/mod/book/view. php?id=20423&chapterid=5159 [16.11.2015].
 9. Richland L.E., Simms N., 2015, Analogy, higher order thinking, and education, Wires Cogn Sci, doi: 10.1002/wcs.1336, http://learninglab.uchicago.edu/Publications_ files/Richland_Simms_2015 2 .pdf [16.11.2015].
 10. Steiner G., Posch A., 2005, Higher education for sustainability by means of transdisciplinary case studies: an innovative approach for solving complex, real-world problems, Journal of Cleaner Production, 14: 877-890, www.sciencedirect.com [16.11.2015].
 11. Swaak J., Jong T. de, 2001, Discovery simulations and the assessment of intuitive knowledge, Journal of Computer Assisted Learning, 17: 284-294.
 12. United Nations, 2015, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/ publication [16.11.2015].
 13. Wedgwood J., 2013, Blended Learning, in: The Really Useful eLearning Instruction Manual, ed. R. Hubbard, London: Wiley & Sons.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu