BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernaciak Anna (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
The Role of Local Authorities in Education for Sustainable Development in Poland
Rola władz lokalnych w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 1(15), s. 35-44, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in the Baltic Sea Region : Focus on Education = Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Administracja lokalna, Administracja publiczna, Rozwój zrównoważony, Edukacja
Local administration, Public administration, Sustainable development, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działania edukacyjne są podstawą zrównoważonego rozwoju. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają jednostki samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gminy. Wykonując swoje zadania, bezpośrednio i pośrednio spełniają wymogi edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bezpośredni wpływ przejawia się w działaniach edukacyjnych, promocji i innych aktywnościach wpływających na oddziaływanie mieszkańców na środowisko. Działania pośrednie wynikają z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska, planowania przestrzennego lub inwestycji. Korzystając z tych kanałów, władze na poziomie lokalnym mogą wpływać na mieszkańców i inne zainteresowane strony, aby zachęcić ich do pożądanych zachowań, kształtować właściwe postawy i promować konkretne wzorce. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę administracji publicznej na poziomie lokalnym w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i wskazanie przykładów działań, jakie mogą być podejmowane w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

Educational activities are the foundation of sustainable development. Educating the public in the field of ecological behaviour makes it possible to change the behaviour perceived as negative by other members of society and then slowly replace it with one that is acceptable and well regarded. Developing the correct attitudes in a society means that such attitudes will be obvious and natural for the next generations. This would lead to changes in the behaviour of residents and, thereby, help reduce their negative impact on the environment. A special role is played by local government units in this process, including primarily, the municipality. In carrying out their own tasks they fulfil the demands of education for sustainable development directly and indirectly. A direct impact manifests itself in educational activities, promotions, and other activities affecting the environmental awareness of residents. Indirect activities arise from the fact that local government units fulfil their own tasks in the field of environmental protection, urban planning, or investments. Using these channels, the authorities at the municipal level can influence residents and other stakeholders through encouraging them to present desired behaviours through moulding appropriate attitudes and promoting specific patterns. The main purpose of this article is to point out the role of local authorities in education for sustainable development (ESD) and give a few examples of individual activities. At the same time, an attempt is made to distinguish the main areas of activities in ESD at the local level.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batko R., 2009, Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Giordano K., 2005, Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Lublin: Wyd. KUL.
 3. Hopkins C., McKeown R., 2002, Education for sustainable development: An international perspective, in: Education and Sustainability: Responding to the Global Challenge, eds. D. Tillbury, R.B. Stevenson, J. Fien, S. Schreuder, Gland, Switzerland - Cambridge: UCN Commission on Education and Communication (CEC), IUCN - The World Conservation Union.
 4. Jutvik G., Liepina I. (eds.), 2007, Education for change. A handbook for teaching and learning sustainable development, www.balticuniv.uu.se/index.php/component/content/ article/124-educationfor-change-teaching-materials/336-the-educ-teaching-materials [7.12.2015].
 5. Korolewska M., 2013, Informacja na temat jakie zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 4(40): 244-267.
 6. National Program for Municipal Sewage Treatment, 2015 (project).
 7. Program of Environmental Protection Against Noise for the Poznań City provided as Attachment to Resolution No. LX/927/VI/2013 by the Poznań City Council, 10.12. 2013.
 8. Program of Environmental Protection for the Poznań City for Years 2013-2016 with Prospects Until 2020, provided as Attachment No. LX/928/VI/2013 by the Poznań City Council, 10.12.2013.
 9. Asbestos Removal Program in Poland for Years 2009-2032 adopted by virtue of Resolution by the Council of Ministers on 14 July 2009, amended by Resolution of 15.03.2010.
 10. Act: Environmental Protection Law dated 27 April 2001, consolidated text Journal of Laws of 2013, item 1232, as later amended.
 11. Act on Availability of Information on Environment and Its Protection, Participation of Society in Environmental Protection and Evaluation of Impact on Environment dated 3 October 2008, consolidated text Journal of Laws of 2013, item 1235, as later amended.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu