BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilava Natallia (Moscow State University, Minsk, Belarus)
Tytuł
Sustainability Management of Industrial Enterprises and an Assessment of its Effectiveness
Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym i pomiar jego efektywności
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 1(15), s. 45-53, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in the Baltic Sea Region : Focus on Education = Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Polityka stabilizacyjna, Przejrzystość, Struktura organizacyjna
Sustainable development, Enterprise sustainable development, Enterprise environment, Stabilisation policy, Transparency, Organisational structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest koncepcji zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz czynnikom, które warunkują zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego. Omówiono w nim strukturę zrównoważonego zarządzania, a następnie wykazano, że struktura organizacyjna jest podstawą oceny efektywności zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa. Ukazano również, że do oceny efektywności zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa powinno używać się wskaźników charakteryzujących poziom zarządzalności oraz poziom wzrostu struktury organizacyjnej. Dowodzi się ponadto, że za pomocą takiego wskaźnika jak poziom zarządzalności można określić granice stabilności przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the concept of sustainable development (SD) management and conditions to achieve SD of an industrial enterprise. The structure of sustainability management is presented. It is proved that organizational structure of management is the basis for assessing the effectiveness of the SD of an enterprise. It is shown that to assess the effectiveness of the management of SD of the enterprise, there should be indicators used characterizing the level of manageability and the growth level of the organizational management structure. It is shown that with the help of an indicator like the manageability level, it is possible to determine the stability boundaries of an enterprise.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Danilava N., 2015, Management organizational structure as the main element in the assessment of the effectiveness of the management system for sustainable development of the enterprise, Vestnik BGU, seriya 3(3): 86-90.
  2. Farber S.C., Costanza R., Wilson M.A., 2002, The Dynamics and value of ecosystem services: Integrating economic and ecological perspectives, Ecological Economics, no. 41: 457-478, www.elsevier.com/locate/ecolecon [15.10.2015].
  3. Hasna A.M., 2007, Dimensions of sustainability, Journal of Engineering for Sustainable Development: Energy, Environment, and Health, vol. 2(1): 47-57.
  4. ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization. A quality management approach, www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=41014 [15.10.2015].
  5. Krishans Z., Mutule A., Merkuryev Y., Oleinikova I., 2011, Dynamic Management of Sustainable Development. Methods for Large Technical Systems, London: Springer.
  6. Mamingi N., 2011, Enterprise and Sustainable Development: Role, Challenges and Opportunities, Journal of Economics and Sustainable Development, vol. 2, no. 11-12, www.researchgate.net/profile/Nlandu_Mamingi/publication/228452480_Enterprise_and_Sustainable_Development_Role_Challenges_and_Opportunities/ links/0c96051a530ee913c4000000.pdf [15.10.2015].
  7. Vysotskiy O.A., 2004, Teoriya izmereniya upravlyaemosti hozyaistvennoy deyatelnostyu predpriyatiya, Minsk: Pravo i ekonomika.
  8. Vysotskiy O.A., 2013, Teoriya i metodologiya perehodnyh processov na primere mnogootraslevyh proizvodstvennyh predpriyatiy, Minsk: Pravo i ekonomika.
  9. Vysotskiy O.A., Garchuk I.M., Danilava N.S., 2015, Osnovy ustoichivogo razvitiya proizvodstvennoy organizacii, Minsk: Pravo i ekonomika.
  10. Young W., Hwang K., McDonald S., Oates C.J., 2010, Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products, Sustainable Development, vol. 18, no. 1: 20-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu