BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maksymets Olena (Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine)
Tytuł
Ukrainian Forest Sector Competitiveness Through the Incorporation of Sustainable Development Aspects into an MBA in Forest-related Industry Program
Poprawa konkurencyjności ukraińskiego przemysłu leśnego poprzez uwzględnienie aspektów zrównoważonego rozwoju w programie MBA dla leśnictwa
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 1(15), s. 57-71, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in the Baltic Sea Region : Focus on Education = Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Leśnictwo, Rozwój zrównoważony, Program nauczania, Master of Business Administration (MBA), Partnerstwo biznesowe
Forestry, Sustainable development, Curriculum, Master of Business Administration (MBA), Business partnership
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W powszechnej świadomości stale rośnie znaczenie zrównoważonego rozwoju, a jego idee znajdują odzwierciedlenie w działaniach świata akademickiego, urzędów i przedsiębiorstw. Ponieważ niemożliwe jest osiągnięcie pożądanego poziomu świadomości tych zagadnień bez odpowiedniego kształcenia, konieczne jest kreowanie partnerstwa i współpracy na rzecz edukacji. Artykuł ukazuje rezultaty badania dotyczącego potrzeb w zakresie stworzenia i realizacji programu Master of Business Administration (MBA) przeznaczonego dla przemysłu leśnego na Narodowym Uniwersytecie Leśnictwa Ukrainy. Uwagę poświęcono też treści tego programu. Ustalono, że gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między trwałym rozwojem a biznesem służy samym przedsiębiorstwom, prowadząc do wzrostu ich wartości, pomagając w zarządzaniu zmianą i będąc motorem racjonalizacji i innowacji. Zważywszy na rosnący popyt na programy MBA, bardzo ważne jest uwzględnienie zagadnień zrównoważonego rozwoju w każ- dym nowo projektowanym kursie. Aspekty zrównoważonego rozwoju są bowiem istotne zarówno dla programu studiów MBA, jak i dla leśnictwa, a partnerska współpraca między szkolnictwem wyższym a przemysłem leśnym byłaby obopólnie korzystna.(abstrakt oryginalny)

Sustainable development (SD) awareness continues to rise within the general public and is being extensively incorporated within academia, institutions, and business. As it is impossible to reach the needed level of awareness without adequate education, cooperative education partnerships should be established. The paper reveals the survey results and outcomes concerning the need for developing and implementing an industrial (Forest-related Industry) Master in Business Administration (MBA) program at the Ukrainian National Forestry University. The content of such a proposed program was also discussed. It was found that by developing and communicating the understanding about the connections between sustainability and business, companies can enhance their value, measure and manage change, and drive improvement and innovation. Considering the increasing demand for MBA programs it is crucial to implement sustainable development aspects into each proposed course. A hypothesis was made that sustainable development aspects are important both for the MBA program and for the industry. The paper concludes with a proposal of possible partnership and benefits for both academia and the forestrelated industry in Ukraine.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baxter P., Jack S., 2008, Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report, no. 13: 544-559.
 2. Beggs B.A., Ross C.M., Knapp J.S., 2006, Internships in leisure services: An analysis of student and practitioner perceptions and expectations, Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, vol. 21: 1-19.
 3. Breen H., Hing N., 2001, Improving Competitiveness Through Cooperation: Assessing The Benefits of Cooperative Education Partnerships in Gaming Management, UNLV Gaming Research & Review Journal, vol. 6(1), http://digitalscholarship.unlv. edu/grrj/vol6/iss1/5 [1.10.2015].
 4. Codd J., 2005, Teachers as 'managed professionals' in the global education industry: The New Zealand experience, Educational Review, vol. 57: 193-206.
 5. Flemin J., 2012, Partnerships and relationships in cooperative education: Are stakeholder perspectives aligned?, http://acen.edu.au/2012conference/wp-content/uploads/ 2012/11/56_Partnerships-and-relationships-in-cooperative-education.pdf[6.11. 2015].
 6. Flemin J., Hickey C., 2013, Exploring cooperative education partnerships: A case study in sport tertiary education, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, vol. 14(3): 209-221.
 7. GRI. An introduction to G4, 2013a, The next generation of sustainability reporting, www. globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf[15.10. 2015].
 8. GRI. Interpretations on the G4 Guidelines, 2013b, www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf[23.09. 2015].
 9. Hase S., 1997, Cooperative education partnerships: Australian universities in a turbulent environment [unpublished doctoral thesis], Lismore: Southern Cross University.
 10. Hing N., Breen H., 2002, Improving competitiveness through cooperation: assessing the benefits of cooperative education partnerships in gaming management, UNLV Gaming Research and Review Journal, vol. 6(1): 57-72.
 11. Hyett N., Kenny A., Dickson-Swift V., 2014, Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports, International Journal of Qualitative Stud Health Wellbeing, vol. 9: 23-60.
 12. Maksymets O., Lönnstedt L., 2015, Trends in Markets for Forest-Based Products and Consequences for Selected Countries, Open Journal of Forestry, vol. 5: 697-710.
 13. Marginson S., 1993, Education and Public Policy in Australia, Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Marginson S., 1997, Is economics sufficient for the government of education?, New Zealand Journal of Educational Studies, vol. 32(1): 3-12.
 15. Martin A.J., Leberman S.I., 2005, Keeping up with the play: Practicum, partnership and practice, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, vol. 6(2): 17-25.
 16. Merriam S.B., 2009, Qualitative research: A guide to design and implementation, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 17. Patrick C.-J., Peach D., Pocknee C., Webb F., Fletcher M., Pretto G., 2008, The WIL (Work Integrated Learning) report: A national scoping study, Brisbane, QLD: Queensland University of Technology.
 18. Powers D.R., Powers M.F., Betz F., Aslanian C.B., 1988, Higher Education in Partnership with Industry, San Francisco: Jossey-Bass.
 19. Stake R.E., 1995, The art of case study research, Thousand Oaks, CA: Sage.
 20. Thiel G.R., Hartley N.T., 1997, Cooperative education: A natural synergy between business and academia, S.A.M. Advanced Management Journal, vol. 62(3): 19-24.
 21. Weisz M., Smith S., 2005, Critical changes for successful cooperative education, Higher Education in a Changing World, http://conference.herdsa.org.au/2005/pdf/refereed/paper_289.pdf [23.11.2015].
 22. UN, 1992, The Rio Declaration on Environment and Development, www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF [21.09.2015].
 23. UN, 2015, Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, https:// sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld [21.09.2015].
 24. Yin R.K., 2003, Case study research: Design and methods, Thousand Oaks, CA: Sage.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu